K palestinskému dni hněvu se v Praze připojilo 50 lidí

Praha - Před budovou izraelského velvyslanectví odpoledne protestovala skupina asi padesáti Palestinců a jejich příznivců. Nelíbí se jim, že Izrael načas pro arabské věřící uzavřel Chrámovou horu v Jeruzalémě, třetí nejposvátnější místo islámu. Dnešek proto Palestinci prohlásili dnem hněvu. Na trávníku před ambasádou vlály palestinské vlajky, protestující v rukou drželi plakáty se slavnou jeruzalémskou mešitou a propalestinskými hesly.

Po čtvrté hodině odpolední vzali organizátoři do ruky megafon a provolávali požadavky na svobodu Palestině. „Izraelská armáda zakazuje muslimům, aby se mohli modlit v mešitě,“ uvedl mluvčí Palestinského klubu ČR Muhammad Nabulsí. Protestující se po zhruba hodině pokojně rozešli.

„Izrael plně respektuje náboženskou svobodu všech vyznání v Jeruzalémě a postaví se proti snahám extremistů podněcovat mezi věřícími násilí pod zástěrkou víry či údajného ohrožení posvátných míst muslimů, která Izrael chrání,“ reagoval izraelský velvyslanec Jaakov Levy.

Na dnešek vyzvala k demonstracím a generální stávce na obranu Jeruzaléma také na palestinských územích strana Fatah palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse. Jeruzalém se v minulých dnech stal znovu dějištěm náboženských střetů a napětí mezi muslimskými a židovskými věřícími.

Izrael před několika dny posílil bezpečnostní opatření v souvislosti se svátkem sukot u Zdi nářků v blízkosti chrámového komplexu. Byl uzavřen pro návštěvníky, aby se údajně předešlo násilnostem. Palestinští představitelé v dané souvislosti varovali před hrozbou úplného převzetí Jeruzaléma a jeho posvátných míst židy.

Vydáno pod