K odpolitizování veřejné správy by měl pomoci nový zákon

Praha – Vláda dnes schválila věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy z dílny ministerstva vnitra. Norma má v budoucnu nově upravit zaměstnanecké vztahy a také sjednotit právní úpravu pro úředníky samospráv i státu, aniž některé z nich zvýhodní. Předkladatelé zákona si od záměru slibují i profesionálnější, stabilnější a prostupnější veřejnou správu. Nově by se měly určit i hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy a odpolitizovat výkon veřejné správy. Nyní se pracovní poměry státních úředníků řídí zákoníkem práce.

K odpolitizování veřejné správy mají pomoci nově formulované funkce ředitelů úřadu vlády, ministerstva, krajského, městského a obecního úřadu. Návrh pro ně stanoví pracovní poměr na dobu neurčitou s výčtem prohřešků, za které by mohli být odvoláni. Pozice ředitele úřadu má být hranicí mezi politicky obsazenými a úřednickými místy.

Zákon by měl omezit i podmínky pro korupci na úřadech

Pracovní poměr nových úředníků by měl být podle záměru zakládán na dobu neurčitou s prodloužením zkušební doby na půl roku. Volné pozice mají být obsazovány při výběrových řízeních, pro každé místo mají být stanoveny předpoklady a požadavky. V prvním kole bude pozice zpřístupněna uchazečům z vlastního úřadu, v druhém kole všem zájemcům z celé veřejné správy a ve třetím i uchazečům mimo ni.

ČSSD: Zákon je v půli cesty

Stínový ministr vnitra opoziční ČSSD Jeroným Tejc v reakci na rozhodnutí vlády prohlásil, že jde sice o krok správným směrem, ale jen na půl cesty. Má pocit, že si s ním vláda moc práce nedala. Protože se zákon bude vztahovat na všechny úředníky, může tím podle něj rozkolísat fungování správy v městech i krajích. Navíc obvinil vládu, že se snaží „zabetonovat“ současný stav, tedy personální složení, které ona sama i vláda Mirka Topolánka zavedla.

Zákon by měl také omezit podmínky pro korupci na úřadech a stanovit zvláštní pravidla týkající se střetu zájmu. Má se například zpřesnit omezení jiné výdělečné činnosti úředníků. Každý orgán veřejné správy by také měl vydat vlastní etický kodex, který bude pro úředníky závazný. U úředníků zastávajících pozice spojené „s větší mírou rizika korupčního chování“ bude navíc možné provádět testy spolehlivosti.

Za náročnou práci šest týdnů dovolené

Zákon počítá i s celoživotním vzděláváním úředníků. Skutečnost, že se věnují osobnímu rozvoji, by měli pravidelně dokazovat formou nabytých kreditů. Ke vzdělávání by měli mít možnost získat osobní volno. V některých případech mají úředníky čekat zkoušky. V případě, že by si do tří let po absolvování náročného kurzu rozmysleli, že chtějí sloužit státu, museli by ale část kurzu zpětně zaplatit. Jako kompenzaci náročné práce ministerstvo vnitra navrhuje, aby úředníci dostávali šestitýdenní dovolenou a odstupné nebo odchodné ve výši dvou až čtyř platů podle počtu odpracovaných let.

Režimu zákona nemají podléhat náměstci ministrů, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci z povolání, soudci nebo státní zástupci. Zákon se nemá týkat ani zaměstnanců institucí, které nevykonávají veřejnou správu nebo mají nezávislé nebo jiné specifické postavení, třeba Nejvyššího kontrolního úřadu, kanceláří parlamentních komor, prezidenta republiky a ombudsmana.

Vydáno pod