Jiří Pospíšil představil novou efektivnější justici

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dnes představil výsledky personálního auditu u okresních a krajských soudů. Kontrola měla zjistit, jaké pracovní síly soudy nejvíce potřebují, a přispět tak k jejich efektivnějšímu fungování. Úprava personální situace je jednou ze součástí reformy justice, kterou chce Pospíšil uskutečnit v příštích třech letech. Ministerstvo chce například snížit některé kategorie zaměstnanců a naopak navýšit počet vyšších soudních úředníků. Plán v lednu schválila vláda.

Změna bez více peněz a více soudců

Pospíšil při loňském představování svých plánů zdůraznil, že ke změně justice není potřeba ani větší počet soudců, ani více peněz ze státního rozpočtu. „Tato reforma zkrátí dobu soudního řízení, spisy nebudou po soudech dlouze obíhat, budou kolovat pouze mezi soudcem a jeho týmem a soudce tak bude moci činit rychlé pokyny,“ uvedl. Soudní řízení by tak podle něj mohlo být kratší asi o pětinu až čtvrtinu.

Každý soudce by měl mít do budoucna k dispozici dva pracovníky. Jednoho asistenta nebo vyššího soudního úředníka a takzvanou rejstříkovou vedoucí, která bude slučovat dosavadní funkci zapisovatelky a vedoucí kanceláře. Podle výpočtů ministerstva by se tak soudce mohl oprostit od části administrativy a ušetřit tak týdně až jeden pracovní den, který pak může věnovat například řešení náročných kauz.

„Navýšení odborného aparátu na úkor soudců je přesně to, co se už u nás mělo udělat dávno. Návrhu fandím,“ řekl ČT čestný prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra. Zároveň doufá, že podobným způsobem budou zmodernizovány i procesní předpisy, podle kterých soudy postupují. Zejména občanský a trestní soudní řád. „Stále se mluví o pomalých soudech, ale v řadě agend jsme v ráci Evropy i nadprůměrní,“ dodal.  

První kroky…

Už nyní patří Česko se svými více než 3 000 soudci k zemím s největším počtem soudců na počet obyvatel. Naopak v horizontu deseti let by měl počet soudců klesnout o 180, a to ve prospěch nárůstu počtu odborného administrativního personálu. Pro asistenty už ministerstvo vypsalo po celé České republice 135 tabulkových míst. Na některých soudech už dokonce improvizovaně asistenti fungují.

K návrhu se do konce května mají vyjádřit předsedové soudů. Musí se také vyřešit technické a prostorové požadavky. Změna proběhne i v legislativě. Soudce má zákonem dané úkony, které musí provádět. Zákonodárci je proto budou muset převést na asistenty.

Vydáno pod