I zdravotně postižení chystají protireformní demonstraci

Praha - Zdravotně postižení lidé hodlají 22. března protestovat před ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) proti navrhované sociální reformě. Požadují stažení všech jejích návrhů, po jednání Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) to ohlásil jeho předseda Václav Krása. Vládní reforma počítá třeba s tím, že se bude jinak posuzovat stav postiženého kvůli příspěvku na péči. Někteří lidé by tak mohli přijít o peníze. Zrušit by se měly i některé z příspěvků na pomůcky či auto.

„Navržené zákony ve svých důsledcích zásadním způsobem narušují jednotlivé nástroje podpory osob se zdravotním postižením, zachování jejich důstojnosti, možnosti uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně,“ konstatoval na tiskové konferenci Václav Krása.

Lidé s postižením vyzývají všechny, kterých se reforma dotkne, aby se k protestu připojili. Nelíbí se jim kromě jiného rušení některých dosavadních výhod, například vyhrazeného parkování, podpor ve veřejné dopravě, rušení příspěvku na nákup automobilu i rušení dvacetiprocentní spoluúčasti u dávky na kompenzační pomůcky.

Ministerstvo plánuje zcela změnit posuzování stupně postižení osob. Posuzování stupně závislosti by podle návrhu MPSV nemělo od příštího roku probíhat na bázi hodnocení dosavadních 36 úkonů, mezi které patří například příprava či podávání stravy, mytí těla, různé schopnosti chůze, obstarávání osobních záležitostí, nakládání s penězi nebo schopnosti komunikace. Místo nich by se mělo vycházet z deseti oblastí každodenního života. Mezi ně náleží mobilita, orientace, komunikace, tělesná hygiena či péče o domácnost.

Člověk starší 18 let bude považován za osobu závislou na péči jiné osoby v prvním stupni, jímž je takzvaná lehká závislost, jestliže není schopen zvládat tři až čtyři tyto oblasti. Závislým ve druhém stupni, středně těžká závislost, bude ten, kdo není schopen zvládnout pět až šest oblastí. Do třetího stupně, jak je označována těžká závislost, bude zařazen ten, kdo nezvládá sedm až osm těchto životních potřeb, a do čtvrtého stupně, tedy úplné závislosti, ten, kdo jich nezvládne devět až deset.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčí úřadu Viktorie Plívové se však posudkový proces podstatně zjednoduší a přitom se zachová ucelený pohled na běžné životní aktivity, nutné pro sociální začlenění.

Mluvčí MPSV Viktorie Plívová:

„Předpokládáme, že povedeme nad těmi jednotlivými materiály obsáhlou diskuzi. V tomto duchu také pan ministr s panem Krásou již jsou dohodnuti a samozřejmě nelze vyloučit, že budou jednotlivé aspekty pozměněny.“

Podle Krásy však prý návrh není dostatečně vypracovaný. Na čtvrtý stupeň závislosti by podle něho nedosáhl vůbec nikdo, dokonce ani ti, kdo potřebují celodenní péči. A to jenom proto, že jsou schopni myslet a mluvit. Mezi oblastmi je jedna, kam patří komunikace, a jedna, kam patří orientace, řekl Krása. Při jejich splnění pak ztratí handicapovaný nárok na zařazení do čtvrtého stupně.

Vydáno pod