Hustá doprava trápí i metropole Polska, Rakouska a Francie

Vídeň/Varšava/Paříž - Problémy s městy přeplněnými automobily netrápí jen Česko. Každá země s tímto problémem bojuje jinak. Paříž má velmi propracovaný infromační systém a asi jako jediné město nemá problém s parkováním. Na druhé straně zaparkovat v centru Vídně je problém, a navíc vyjde poměrně draho. Varašava se kromě nedostatku parkovacích míst potýká i s kolonami v centru města.

Parkovat v centru Vídně lze jen krátkodobě 

Cesta po Vídni je klidnější oproti Praze především díky dobudovanému systému tranzitních tahů. Dálniční obchvat na severu a spojení do České republiky se teprve buduje. „Projekt má podobu obrovského objezdu, který definitivně odvede tranzitní dopravu z Vídně,“ řekl mluvčí autoklubu ABRÖ Thomas Woitsch. Silniční dopravě také ulehčují příměstské železniční spoje, které jezdí v krátkých intervalech, ve všech směrech a mají pohodlný přestup na metro.

Celkem asi třetina lidí jezdí do Vídně každý den veřejnou dopravou, dvě třetiny stále preferují auto. „Chceme tento poměr vyrovnat,“ přeje si městský radní pro rozvoj města a dopravu Rudolf Schicker.

Velká část centra je zónou krátkodobého parkování. Parkování zdarma neexistuje a lidé, kteří potřebují odstavit auto na celou pracovní dobu, musí sáhnout hluboko do kapsy. Déle než dvě hodiny mohou stát jen v podzemních garážích. Zavedení tohoto opatření vedlo za poslední dva roky k poklesu dopravy na městském okruhu o čtyři procenta. Diskutuje se o dalších opatřeních jako třeba o mýtném za vjezd do města. Celých šest procent dopravy proudí ve Vídni po cyklostezkách.

Varšava dosud nemá žádný obchvat, město sužují kolony 

Ve Varšavě je situace zcela odlišná. Při jízdě do centra stojí řidiči v dlouhých kolonách, město totiž nemá žádný obchvat. Dopravu také komplikují neustále rozkopané silnice a s tím spojené objížďky a zákazy vjezdu. Jediným zlepšením v posledních letech bylo zprovoznění nepříliš dlouhé linky metra. V centru města je velká zóna placeného stání, ale ani drahé parkování řidiče od vjezdu do centra neodradilo.

Paříž ma propracovaný informační systém pro řidiče

Ve městě na Seině mají propracovaný informační systém. Francouzi jsou vybaveni internetovými portály, které ukazují nejvýhodnější trasu pro cestu po Paříži. Ukazují dopravní situaci v reálném čase. Paříž má vybudovaný periferní okruh, který opisuje původní hradby města. Po okruhu vede i tramvajová linka. Na okruhu se ale tvoří takzvaná harmonika, což znamená, že doprava plynule jede, ale v jeden okamžik se zhustí. Speciální infotabule řidiče informují o tom, za jak dlouho dorazí na určité místo okruhu.

V Paříži není problém zaparkovat, město je vybaveno dobrým systémem podzemních parkovišť. Na obvodu velkých francouzských měst se stavějí velká záchytná parkoviště P+R. Řidiči po zaplacení parkovného zadarmo dostanou jízdenku na městskou hromadnou dopravu.