Hrnky s žábami a naběračky jsou dalšími nebezpečnými výrobky na trhu

Praha - Ministerstvo zdravotnictví varuje spotřebitele před několika výrobky, které se objevily na českém trhu. Jde o skleněný hrnek se zeleným a žlutým dekorem s motivem louky, stromu a dvou postaviček žabáků. Dekorace zasahuje do okraje nápoje. Při pití může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým olovem a kadmiem. Distributorem výrobku je firma Newsun Company z Ostravy.

Dalšími závadnými výrobky jsou černá polévková naběračka a černá lžíce na salát, obě z polyamidu s kovovou rukojetí značky Provence. Na konci rukojeti mají přichycen kartonový štítek, kde je uveden název a adresa sídla dovozce a název výrobku v různých jazycích. Při styku těchto výrobků s potravinami nebo s připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci spotřebiteli. Dovozcem je U.T.C., spol. s r.o. z Čestlic.

Všichni spotřebitelé, kteří zdravotně závadné zboží zakoupili, jej mohou vrátit na náklady dovozce.

Vydáno pod