Hospodaření na vnitru prošetří policie

Praha - Některá zjištění z auditu, který prověřoval hospodaření Zařízení služeb ministerstva vnitra (ZSMV), generálního ředitelství hasičů a policejního prezidia jsou natolik závažná, že je úřad rovnou předá policii. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr vnitra Radek John (VV). Řada zakázek měla být zadána bez výběrového řízení, větší zakázky se účelově dělily na menší. Auditoři zkoumali hospodaření organizací z doby od 1. ledna 2008 do konce června 2010, kdy byli ministry Ivan Langer (ODS) a Martin Pecina (ČSSD).

U ředitelství hasičů auditoři například zjistili propojení společností, které byly vyzývány k předložení nabídek. Vedle dělení zakázek na menší, které se podle auditorů týká například dodávek vyprošťovacího zařízení, byl také oslovován stejný okruh dodavatelů. Audit upozornil i na pochybení při dodávkách výpočetní techniky nebo na netransparentní výběr dodavatele videokonferenčního systému. Zakázkou na dodávku ochranných oděvů za zhruba 200 milionů korun se již podle ministra zabývá policie.

Ředitelství hasičů se proti výtkám ohradilo

Hasiči se ale proti nařčení ohradili. Poté, co ředitelství výsledky auditu obdrželo, tým jeho pracovníků výtky prověřil. „Zpracoval odpovědi a doložil k tomu všechny patřičné podklady s výsledkem, že byla všechna zpochybnění a napadení jednoznačně odmítnuta,“ uvedl mluvčí Radek Kislinger. Odpovědi se všemi podklady podle mluvčího zveřejnit nelze, protože příslušníci ředitelství hasičů jsou vázáni mlčenlivostí. Pokud ale ministr pracovníky mlčenlivosti zbaví, generální ředitelství je připraveno své odpovědi i podklady zveřejnit.

Radek John:

„Právníci v této chvíli identifikují, na koho bude podáno trestní oznámení, kdo bude řešen personálně a kdo bude řešen kázeňsky.“

Při prověrce hospodaření policejního prezidia auditoři přišli na to, že u veřejných zakázek malého rozsahu nebyl stanoven postup pro zajištění rovného přístupu, když například chyběla povinnost předložit nabídky v uzavřené obálce a uchazeči byli vyzýváni k jejich posílání emailem nebo faxem. „Což znamená, že veškeré ceny byly předem známé a mohlo dojít k ovlivnění,“ řekl k tomu John.

Otázky podle ministra vzbuzují některé stavební práce. Například v podkladu k přípravě výstavby plaveckého bazénu v dětském táboře je uvedena cena, kterou však vítězná firma nabídla až o den později. Rozdělování velkých zakázek na menší audit zaznamenal mimo jiné u rekonstrukce areálu Zbraslav u Prahy, u dodávek výpočetní techniky nebo u zakázky na PR služby k projektu modernizace policejních služeben P1000. V posledním případě navíc policie služby nepotřebovala.

Podobně dopadl audit i na Zařízení služeb ministerstva vnitra. Podle Johna zde navíc byly k podání nabídky vyzývány nevhodné společnosti. Mezi dalšími pochybeními ministr zmínil neefektivní nakládání s prostředky, nedostatečné finanční řízení a kontrolu a střet zájmů zaměstnanců ZSMV.

Prověrka potvrdila porušení zákona i u veřejné zakázky na praní uniforem. V roce 2008 ji získala společnost Dočista, která patřila známému tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera - Tomáši Paclíkovi. Smlouva za 54 milionů byla údajně uzavřena bez výběrového řízení, společnost navíc byla podle Johna nevhodná. Byla bez referencí, v době přípravy smlouvy neměla adekvátní živnostenské oprávnění, a navíc měla netransparentní vlastnickou strukturu. Firma ale tvrdí, že zakázku získala v řádné veřejné soutěži, a obvinění odmítá.