Hnutí Duha požádalo Bursíka o zlepšení recyklačních služeb

Praha - Tisíce korespondenčních lístků s žádostí o lepší recyklační služby odevzdal dnes ministrovi životního prostředí Martinu Bursíkovi herec Jaroslav Dušek. Komika, který o sobě tvrdí, že recykluje vše, co projde jeho domácností, pozvalo ke spolupráci ekologické sdružení Hnutí Duha. Po ministerstvu Duha požaduje novelu odpadového zákona, která by otevřela širší možnosti recyklace bioodpadů.

„Obce by měly občanům nabídnout místa, kam biologický odpad ukládat. Další změna zákona by měla recyklujícím obcím zajistit finanční zvýhodnění. Třetí část novely by pak měla znamenat zvýšení poplatků za skládkování a spalování,“ řekl Vojtěch Kotecký z Hnutí Duha. Novelu ministerstvo podle Bursíka předloží vládě zhruba za měsíc.

Novinářům při setkání s Duškem Bursík řekl, že odpady v minulých letech jeho úřad zanedbával. V současnosti se v Česku recykluje zhruba pětina komunálního odpadu, zatímco v sousedním Rakousku přibližně polovina. Do roku 2010 by chtěl Bursík vedle tradičního separovaného sběru papíru, skla a plastů v každé obci zajistit také sběr nápojových kartonů a bioodpadu.

Avizované změny budou podle člena Duhy Petra Machálka znamenat průlom v nakládání s domácími odpady. „Pomohou zajistit, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné - stejně snadné jako jej sypat do popelnice. Recyklace by se tak měla postupně zvýšit na úroveň úspěšných evropských států. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděný odpad to dnes často máme stovky metrů daleko,“ uvedl.

Na jednoho obyvatele Česka připadá 43,6 kilogramu vytříděného odpadu. Češi však podle Zprávy o životním prostředí v roce 2006 stále neseparují a nekompostují biologický odpad a kvůli nízkým poplatkům dávají přednost skládkám před spalovnami. Podíl takzvaně skládkovaných komunálních odpadů loni meziročně vzrostl z 69,3 procent na 81 procent. Stále malý podíl odpadů končí ve spalovnách. V roce 2006 bylo spáleno 9,6 procenta komunálních odpadů.

Vydáno pod