Hlavním zdrojem emisí škodlivých látek jsou stále auta

Brusel - Auta a kamiony zůstávají hlavním zdrojem emisí látek, které znečišťují životní prostředí a jsou škodlivé pro lidské zdraví. Vyplývá to z nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Podle dokumentu zveřejněného tento týden je silniční doprava největším jednotlivým zdrojem oxidů síry, oxidu uhelnatého a nemetanových těkavých organických sloučenin. U prachových částic, které mohou u lidí způsobit respirační nemoci, figuruje na druhém místě.

K dalším významným zdrojům znečištění ovzduší patří výrobní průmysl a stavebnictví, bydlení (to v případě prachových částic) a zemědělství (v případě čpavku), vyplývá rovněž ze zprávy, která je založena na údajích z let 1990 až 2006.

V řadě aspektů bylo v rámci boje za snížení emisí škodlivých látek dosaženo i důležitého pokroku.

Co se čísel týká, vůbec nejvíce je to u emisí oxidů síry. Ty se v rámci celé EU v průměru snížily v předloňském roce proti roku 1990 o téměř 70 procent. V případě České republiky a Slovenska to bylo dokonce ještě více - 89 procent, respektive 83 procent, tedy takřka nejvíce z celé unie.

Emise oxidu uhelnatého se ve stejném období v EU snížily o 53 procent, v ČR to byl pokles o 60 a na Slovensku o 59 procent. U oxidů dusíku se emise v rámci zemí unie snížily o 35 procent a u nemetanových těkavých organických sloučenin o 44 procent.

Vydáno pod