Hitler před 70 lety zvažoval útok na Československo a Rakousko

Praha/Berlín - Přesně před 70 lety, 5. listopadu 1937, Adolf Hitler na poradě s nejvyššími politickými a vojenskými představiteli oznámil, že se chystá zahájit válku útokem na Československo a Rakousko. Jeho záměrem bylo původně vyřídit Československo vojensky, nakonec ale sáhl k politické metodě.

Hitler původně předpokládal, že pokud by vojensky obsadil území Československa a Rakouska, Velká Británie a Francie by se v rámci politiky appeasementu (ustupování protivníkovi) do sporu nevměšovaly. Nakonec ale raději využil sudetského politického hnutí a od plánovaného útoku upustil. Řadu jeho spolupracovníků totiž návrh na vojenský útok vyděsil.

Po připojení Sudet k Německu následoval odsun českého obyvatelstva ze Sudet do zbytku republiky. Poválečný odsun Němců pak byl do značné míry reakcí právě na toto vyhnání. „Je pravda, že odsun Němců z Československa po 2. světové válce musí být chápán s ohledem na všechny hrůzy, které mu předcházely,“ dodává František Stellner, historik z Ústavu světových dějin FF UK.

Vydáno pod