Heger: Vyšší sazba DPH prodraží zdravotnictví až o 10 miliard

Praha - Krize ve zdravotnictví nastartovala období nezbytných reforem. Jak potvrdil ministr zdravotnictví Leoš Heger, který byl hostem včerejšího pořadu Události, komentáře, je nutné racionalizovat zdravotní péči, aby nemohlo ani v budoucnu dojít k omezením zapříčiněným nedostatkem lékařů. Inovace se budou v neposlední řadě týkat i zprůhlednění veřejných zakázek. Zveřejňování jejich cen by podle ministra mělo vést k vytvoření přehledu standardních cen za konkrétní výkony.

Jelikož ministerstvo zdravotnictví nemůže očekávat v dalších letech navýšení peněz do svého rezortu ze státního rozpočtu, nezbývá mu, než najít dostatek financí uvnitř systému. Ten se musí podle slov ministra Hegera zefektivnit nejen omezením sítě nemocnic, ale také zavedením racionálnější smluvní politiky pojišťoven.

Ve zdravotnictví se musí omezit korupce

Další nástroj, jak se dostat k penězům ve zdravotnickém systému, je omezení klientelismu a korupce, kvůli které mizí ročně ve zdravotnictví až 27 miliard korun. Poslanec David Rath navrhuje, aby se zákon o zadávaní veřejných zakázek zjednodušil: „Měla by se do něj přidat selská logika, aby ten, který objednává a platí, mohl vybírat toho nejvýhodnějšího zájemce.“

Stále ovšem není jasné, jestli protikorupční strategie ministerstva zdravotnictví může kýžený výsledek přinést. Leoš Heger zde nicméně potvrzuje pozitivní snahu ministerstva: „Zařídili jsme, aby ceny zakázek byly zveřejňovány, a doufáme, že z toho vznikne tabulka léků a materiálů… Je ale potřeba hlídat i lékaře, kteří si často kladou přílišné požadavky a na ministerstvo tlačí,“ upozornil.

Heger podporuje sníženou sazbu DPH na léky

Změny procházejí napříč vládními rezorty a jednou z nich je zvýšená DPH. Heger potvrzuje, že toto zvýšení zkomplikovalo plány reformy. „Zdravotnictví zatím zůstalo mimo. Vyšší sazba ho prodraží o pět až deset miliard korun, což je částka, se kterou si zdravotnictví už velmi těžko poradí,“ potvrdil ministr s tím, že do snížené sazby DPH by rád zařadil například léky.

Počet přesčasů, který byl jedním z hlavních hybatelů celé akce Děkujeme, odcházíme, nesmí podle memoranda přesáhnout osm hodin týdně. „Přesčasů je opravdu hodně a je to jeden z důvodů, proč akce LOKu byla takto úspěšná. Šlo zde nejen o mzdy, ale i o časové přetížení,“ míní Heger, ale jedním dechem dodává, že i tak na trhu práce nebude dostatek lékařů. Je podle něj nutné zdravotní péči racionalizovat, aby nedošlo k jejímu omezení.

Za návštěvu specialisty 200 korun

Velice diskutovaný problém se týká hrazení zdravotní péče. Sám ministr zdravotnictví se kloní k názoru, že je třeba zdravotní péči zastropovat. „Neexistuje na světě země, která by si mohla dovolit zaplatit úplně všechno. I ty nejbohatší státy mají strop na to, co je hrazeno. A my bychom chtěli zavést tento systém,“ podotkl Heger.

David Rath vidí největší problém reformy ve zvýšení poplatku za hospitalizaci, který se nepočítá do sociálního limitu. I ministr Heger souhlasí, že se musí hlídat sociální stránka věci, přesto je stále ve hře poplatek 200 korun za návštěvu specialisty. „My jsme nyní do zákona tento poplatek úmyslně nedávali, aby toho nebylo moc. Vyšší poplatek za vstup ke specialistovi je svým způsobem regulace pohybu pacienta po systému,“ vysvětlil Heger, který zároveň chce tento poplatek zahrnout do další novely zákona o zdravotním pojištění, která se začne připravovat v druhé polovině letošního roku.