Hampl: Neudělení akreditace pro egyptology je nepochopitelné

Praha - Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl se ohradil proti tomu, že dvouletý program egyptologie, který chtěla otevřít filozofická fakulta, nezískal akreditaci. Čeští egyptologové mají podle něj skvělé vědecké výsledky. Tajemník Akreditační komise Jiří Smrčka ovšem upozorňuje, že egyptologii jako takovou nikdo nezpochybňuje, žádost ale prý nebyla dostatečná. Fakulta už navíc egyptologii vyučuje v pětiletém magisterském a následně doktorském programu.

„Informaci o neudělení akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu egyptologie považuji za nepochopitelnou. Výsledky egyptologie na filozofické fakultě UK i kvalita studia na tomto oboru jsou všeobecně uznávané a mají ve vědecké komunitě vysoký mezinárodní respekt. Jde o jeden z nejkvalitnějších a nejprestižnějších oborů v České republice,“ uvedl rektor. 

Karlova univerzita podle něj využije všech zákonných prostředků, aby akreditaci získala. Škola může žádost upravit, odeslat ji ministerstvu školství, a to ji může předložit komisi k dalšímu posouzení. Egyptologie se na univerzitě vyučuje už skoro sto let.  

O novou akreditaci škola žádala kvůli reorganizaci studia tak, aby odpovídalo evropskému školství a studenti mohli snáz studovat i v zahraničí. Podle egyptologů by studenti získali minimálně stejné znalosti jako v původním magisterském programu. „Ta naše akreditace, která navazuje na bakalářský program, je de facto identická s nejprestižnějšími univerzitami v severní Americe,“ uvedl vedoucí Českého egyptologického ústavu na FF UK Miroslav Bárta. 

Reportáž Martina Ruska (zdroj: ČT24)

Podle komise chybí adekvátní bakalářský program

Komise neudělila akreditaci navazujícímu magisterskému programu s odůvodněním, že struktura studia neposkytuje komplexní vzdělanost. Neexistuje zde navíc adekvátní bakalářské studium, z něhož by mohli absolventi přejít na chystanou egyptologii. „Předměty jsou tematicky značně rozptýlené, chybí však dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru. Vyjádření vysoké školy výslovně uvádí, že v některých předmětech mají studenti získat základní vědomosti, což nemůže být náplní magisterského studia,“ uvedla komise.   

„Egyptologie jako taková se nezavírá, je tam pětileté magisterské studium, je tam dobře fungující doktorský program, po odborné stránce tam není z hlediska personálního zabezpečení a z hlediska výzkumu problém,“ dodal Smrčka. 

Česká egyptologie má světové renomé, při výzkumu staroegyptské civilizace dosáhla jedinečných objevů. Letos například Češi objevili v Súdánu jedno z největších severoafrických pohřebišť pravěkých lovců-sběračů, o rok dřív pak dávno ztracený chrám. Jenomže hrozí, že teď zůstanou české výzkumné koncese v Egyptě či Súdané prázdné, za poslední dva roky totiž klesl egyptologům rozpočet o čtvrtinu. Abúsírské naleziště se kvůli nedostatku peněz daří odkrývat s velkými prodlevami a na výzkum zatím nevykopaného královského paláce v Súdánu chybí peníze úplně.