Geuss uspěl s žalobou a zůstává v čele České inspekce životního prostředí

Erik Geuss zůstává ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Pražský městský soud vyhověl jeho žalobě, ve které napadl rozhodnutí náměstka ministra vnitra pro státní službu. Podle toho přestal být ředitelem, protože byl jmenován v rozporu se zákonem. Žalované ministerstvo vnitra může proti rozsudku podat kasační stížnost, jíž by se zabýval Nejvyšší správní soud v Brně.

Podle náměstka Josefa Postráneckého se Geuss ujal funkce v roce 2014 v rozporu se zákonem. Byl totiž přijat na základě pracovní smlouvy, nikoli podle služebního zákona. Podle náměstka pro státní službu to bylo špatně, služební místo by totiž mohl obsadit člověk v pracovním poměru pouze na záskok.

Když bylo o rok později místo znovu obsazované už podle služebního zákona, neměl být Geuss podle náměstka do výběrového řízení vůbec pozván. V té době už totiž nebyl státním úředníkem, jak stanovuje zákon o státní službě. Geuss tehdy ve výběrovém řízení znovu zvítězil. Náměstek pak na konci srpna rozhodl, že Geuss přestal být ředitelem inspekce, proti čemuž podal Geuss správní žalobu.

Soud se Geusse zastal

Podle rozhodnutí soudu bylo Geussovo první jmenování platné. „Soud se neztotožnil se závěry žalovaného, že by mělo být postupováno podle zákona o státní službě, protože tento postup nebyl vůbec možný,“ řekl předseda soudního senátu Slavomír Novák.

Služební zákon totiž nabyl účinnosti až 1. ledna 2015, Geuss byl přitom jmenován už 14. listopadu předešlého roku. U druhého výběrového řízení byl tedy Geuss řádným účastníkem a nemohl z něj být vyloučen, protože po 1. lednu začal být ve služebním poměru.

„Popsanou situaci jsem nijak nezavinil, pouze jsem se řádně účastnil dvou výběrových řízení,“ sdělil soudu Geuss. Jeho právní zástupkyně upozornila, že je Geuss „trestán“ za postup, který nemohl nijak ovlivnit. Městský soud v Praze už vloni na podzim vyhověl odkladnému účinku žaloby a Geusse ve funkci dočasně ponechal.

Soud potvrdil kroky ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) i státního tajemníka při ministerstvu životního prostředí Jana Landy, za kterými si dlouhodobě stojíme. Jsme samozřejmě rádi za výsledek, který povede ke stabilizaci České inspekce životního prostředí. Všichni, kteří na něj i na ministra Brabce pořádali 'hon jako na čarodějnice', by se jim měli omluvit.
Petra Roubíčková
mluvčí ministerstva životního prostředí

Vnitro uznává, že místo nešlo obsadit

Podle zástupkyně ministerstva vnitra bylo jmenování Geusse v rozporu s právními předpisy. Podle jejího právního výkladu se totiž místo šéfa inspekce stalo služebním místem už na začátku listopadu 2014, a proto mělo být už první řízení podle služebního zákona. Připustila však, že v dané době nebylo možné místo v souladu se zákonem obsadit.

  • Státní tajemník ministerstva životního prostředí Jan Landa jmenoval Geusse do funkce vloni v lednu. Ministerstvo k tomu tehdy uvedlo, že obhájil svou pozici v novém, tedy už v pořadí druhém, výběrovém řízení, které loni v srpnu vypsalo ministerstvo vnitra podle zákona o státní službě. Geuss inspekci vede od 1. prosince 2014.