Firmy vymáhající pohledávky nedostanou tisíce za advokáty, potvrdil ÚS

Brno – Firma Bazcom, která vymáhá pokuty od černých pasažérů v Ústí nad Labem, neuspěla u Ústavního soudu s desítkami stížností, ve kterých se bránila rozhodnutí okresního soudu, který firmě přestal přiznávat vysoké náhrady za právní zastoupení. Bazcom žádal za každý případ paušální náhradu 6 600 korun, okresní soud ale nepovažoval tyto náklady za účelně vynaložené a jeho názor akceptovali i ústavní soudci. Rozhodnutí Ústavního soudu je přelomové a mělo by se teď stát návodem pro další soudy i po celém Česku. Ty teď mohou oficiálně přestat přiznávat náklady v podobných případech a dlužníci tak zřejmě ušetří.

Společnost Bazcom neuhrazené pohledávky odkoupila od dopravního podniku. Postupně pak podle mluvčí Ústavního soudu podala u okresního soudu asi 16 tisíc obdobných žalob, v nichž žádala vydání elektronického platebního rozkazu. Okresní soud žalobám zpravidla vyhověl, avšak přestal přiznávat náhrady na právní zastoupení. Černí pasažéři tak museli vymahačům zaplatit jen náklady na soudní poplatek a samozřejmě dlužné jízdné plus pokutu. Dříve dostal dopravní podnik od černého pasažera 1 015 korun, dalších 6 600 ale dlužník zaplatil advokátům v nalézacím řízení a 3 600 korun v exekučním řízení.

Podle okresního soudu nebylo účelné najímat jiného advokáta, a to například kvůli tomu, že jednotlivé žaloby byly typizované podle jediného vzoru. Firma, která se zabývá vymáháním pohledávek, prý musí sama disponovat potřebným odborným aparátem. Ve firmě Bazcom navíc působil člověk s kvalifikací advokáta. 

Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník

„Domnívám se, že se jedná o velmi významné rozhodnutí. Otázky nákladů řízení řeší všechny soudy a je to určité vodítko.“

Ústavní soud potvrdil, že je v kompetenci obecných soudů, aby zkoumaly účelnost vynaložených nákladů. Musejí však svůj postoj řádně odůvodnit. „Tak učinil i Okresní soud v Ústí nad Labem – jeho odůvodnění je zcela dostatečné a přesvědčivé, a nelze je proto označit za svévolné, nepřiměřené, a tudíž ani protiústavní,“ uvedla mluvčí Jana Pelcová.    

Inkasní společnosti však s rozhodnutím soudů nesouhlasí. Vymáháním pohledávek ústeckého dopravního podniku prý nejenže nevydělávaly, ale prý dokonce prodělaly 18 milionů korun. Podle právního zástupce inkasní společnosti Karla Valdaufa jsou náklady řízení jediným způsobem, jak na vymáhání pohledávek neprodělat. 

Reportáž Edity Horákové (zdroj: ČT24)

Ústavní soud zatím od firmy Bazcom obdržel 163 stížností, jež směřují proti jednotlivým rozhodnutím okresního soudu. Prvních 57 z nich ústavní soudci sloučili do jednoho řízení a odmítli pro zjevnou neopodstatněnost. Je vysoce pravděpodobné, že stejným způsobem dopadnou také další desítky ústavních stížností od firmy Bazcom. „Doufám, že stěžovatelka (Bazcom) upustí od podávání obdobných ústavních stížností a nezahltí Ústavní soud několika tisíci dalších podání, když nelze předpokládat, že by mohly být posouzeny jinak,“ řekl sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek.