Exprezident exekutorů Podkonický zproštěn žaloby

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zprostil bývalého prezidenta Exekutorské komory Juraje Podkonického kárné žaloby. Ministerstvo spravedlnosti pro něj žádalo pokutu za údajně neoprávněnou exekuci. Při vymáhání peněz od dlužnice chtěl Podkonický prodat nemovitost ve společném jmění manželů. Podle předsedkyně kárného senátu Lenky Matyášové není skutek kárným proviněním.

Podle NSS postupoval Podkonický v souladu s exekučním řádem. Měl k dispozici výpis z katastru, podle kterého byla dlužnice spoluvlastnicí nemovitosti, a tak se rozhodl pro exekuci. „Nelze kárně vinit exekutora za právní názor, tím spíše za situace, kdy judikatura a diskuze na toto téma není jednotná,“ řekla Matyášová.

Podkonický, jehož jméno figurovalo v několika medializovaných kauzách, je soudním exekutorem pro Prahu 5. Kárnou žalobu na něj podal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Údajné provinění spočívalo v tom, že Podkonický při vymáhání pohledávky 208 korun plus úroky vydal exekuční příkaz na nemovitost ve společném jmění manželů, a to přesto, že dluh vznikl ještě před uzavřením sňatku. Podle ministerstva to předpisy nedovolovaly.

Juraj Podkonický:

„Nejvyšší správní soud mi dal za pravdu díky tomu, že jsem postupoval správně a neporušil jsem žádné právní předpisy, což ostatně tvrdíme od začátku.“

Vymáhaná částka byla původně pokutou. Dlužnice, tehdy ještě nezletilá dívka, ji dostala za černou jízdu v pražské hromadné dopravě. Po řadě let se případ dostal k exekutorům. Tehdy byla sporná nemovitost jediným majetkem, jímž mohla dlužnice disponovat. Celkem proti ní existovalo 16 exekučních titulů, jež postupem času narostly z malých částek do řádu statisíců korun.

Podkonický tvrdí, že postupoval správně. O tom, že nemovitost je společným jměním manželů, prý nevěděl. Zdůraznil, že v podobných případech lze podat k soudu takzvanou vylučovací žalobu. „To se stalo i v tomto případě, kdy manžel podal vylučovací žalobu, o které jedná Okresní soud v Kolíně,“ uvedl Podkonický. Soud teoreticky může vyloučit nemovitost z exekuce.

Zástupce ministerstva spravedlnosti Václav Kuchař dnes u soudu trval na tom, že Podkonický chyboval. To, že dluh vznikl před uzavřením sňatku a nemovitost byla ve společném jmění manželů, prý vyšlo v řízení najevo. Postup soudního exekutora nelze podle Kuchaře obhajovat možností podat si vylučovací žalobu. Situace, kdy exekutor záměrně nerespektuje skutečnosti, které vyjdou v řízení najevo, jen zatěžuje soudy, podotkl Kuchař.