Expertní skupina má návrhy ke zkrácení termínů voleb

Praha - Skupina právních expertů, kteří dnes naposledy posuzovali ve Strakově akademii ústavní změny umožňující předčasné rozpuštění sněmovny, předloží politikům alternativní řešení dvou citlivých bodů debaty nad trvalou ústavní změnou. První návrh se týká zkrácení lhůt. Ty se mají z 60 dnů zkrátit na 45, nebo 50 dnů. Komisař za Stranu zelených František Korbel prohlásil, že by to vedlo buď k volbám 30. října, nebo 6. listopadu. Podle druhého prezident může, nebo musí rozpustit sněmovnu, pokud mu to navrhnou tři pětiny poslanců.

Zvažované varianty ústavního zákona, který by umožnil rozpustit sněmovnu:

Varianta jedna: Ruší se jednorázový ústavní zákon o zkrácení funkčního období sněmovny, podle kterého nyní byly vyhlášeny předčasné volby na 9. a 10. října. Obě komory parlamentu schválí ústavní zákon, podle kterého:

  • prezident rozpustí sněmovnu na její návrh, pokud takové usnesení schválí třípětinová většina všech poslanců, tedy 120 poslanců; rozpuštěním sněmovny zanikají pravomoci i mandát poslanců a jejich nárok na plat
  • zkracují se volební lhůty, aby prezident mohl předčasné volby po rozpuštění sněmovny vyhlásit nejpozději 45 dnů před jejich konáním
  • na předložení kandidátek mají strany lhůtu 30 dnů před volbami
  • při dodržení lhůt je možné uspořádat volby nejdříve 30. a 31. října

Upravená varianta jedna (návrh ČSSD): Liší se ve způsobu rozpuštění sněmovny. Sněmovna třípětinovou většinou všech poslanců, tedy 120 hlasy, zkrátí své volební období. Sněmovna může až do dne voleb vykonávat své pravomoci, do té doby také platí poslanecké mandáty a poslanci mají nárok na plat.

Varianta dvě: Schválí se systémová změna ústavy, která ale nebude platit pro volby v roce 2009. Jejich vyhlášení bude ošetřeno jednorázovým přechodným ustanovením, podle kterého:

  • se využijí všechny úkony, které už byly učiněny v rámci přípravy voleb
  • volby budou znovu vyhlášeny na původně stanovený termín 9. a 10. října
  • zůstane v platnosti ústavní zákon o zkrácení funkčního období sněmovny
Vydáno pod