Evropské setkání Taizé po pětadvaceti letech opět v Praze

Praha - Evropské setkání, které se pořádá na konci každého roku, se letos bude konat v Praze a jejím přilehlém okolí. V době mezi 29. prosincem a 2. lednem příštího roku se Praha rozroste o desetitisíce mladých lidí nejen z celé Evropy, ale i z dalších světadílů. Ti všichni se zúčastní dalšího zastavení na „pouti důvěry na zemi“.

Komunita Taizé připravuje toto setkání na pozvání České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR. Pravoslavní, protestantští a katoličtí účastníci se budou třikrát denně setkávat spolu s bratry komunity Taizé při společné modlitbě: ráno v hostitelských společenstvích, v poledne v chrámech v centru města a večer na výstavišti v Letňanech.

Důkazem o duchovní důležitosti připravované akce mohou být i každoročně vydávaná poselství zaslaná různými veřejnými činiteli. V loňském roce při příležitosti Setkání ve Štrasburku svá poselství sdělili například Herman van Rompuy (předseda Evropské rady), Pan Ki-mun (generální tajemník OSN) nebo papež František.

První Evropské setkání Taizé v Praze proběhlo již rok po sametové revoluci v roce 1990 na popud bratra Rogera a na základě pozvání kardinála Tomáška. Bratry Rogera a Aloise v Praze přijal i tehdejší prezident Václav Havel.

  • „Naše hlavní město se po Paříži, Římu, Londýně, Barceloně, Wroclawi a dalších evropských městech opět zapojí do jemně tkané sítě duchovních center Evropy, tvořené městy samými, jejich katedrálami, obyvateli i společnou vírou, kterou ztělesňují. V dnešní převratné době, kdy usilujeme o celkovou přeměnu našeho života nejen ve sféře duchovní, v době, kdy se snažíme nalézt pravý smysl života a kdy všichni musíme přinášet oběti, přichází k nám pouť důvěry na zemi, aby nám pomohla hledat a najít pravé prameny víry a nové duchovní hodnoty, ztracené během desetiletí totalitního režimu,“ řekl v této souvislosti na konci roku 1990 Václav Havel.

Blízko ke komunitě má mimo jiné například i Tomáš Halík, který se aktivně několika setkání Taizé účastnil. Na konci vypjatého roku 1989, kdy se setkání konalo ve Wroclawi, zde Halík poprvé veřejně v kostele sloužil mši svatou. „Pamatuji si, že pak 1. ledna (1990 - pozn. redakce) jsem tam slyšel ten první prezidentský projev Václava Havla. A když jsem se vracel, tak jsem se již v podstatě vrátil do úplně jiného státu, než ze kterého jsem odjížděl,“ vzpomínal na tuto dobu Halík.

Velmi blízké vztahy s Českou republikou dokládá i Pozdrav bratra Aloise (současného představeného komunity v Taizé) k 25. výročí sametové revoluce, který byl zaslán pro modlitbu, která se konala v kostele sv. Ignáce. "Dnes si ve společenství s vámi z České republiky a Slovenska připomínáme výročí sametové revoluce. Velký ideál svobody a demokracie zůstává v srdci vašeho národa. Stále před sebou vidím tolik tváří těch, kteří i v těžkých dobách vytrvali v naději. Mnozí křesťané udržovali otevřený pramen důvěry v Boha a v budoucnost. Podporovali i naši naději. Spolu s vámi se modlíme: Kriste Ježíši, obnov naši naději a důvěru. Dej, ať jsme svědky tvého vzkříšení, abychom mohli být 'solí země' a světlem v dnešním světě."

Co je komunita Taizé?

Počátek této mezinárodní ekumenické komunity se datuje na rok 1940, kdy ji založil bratr Roger. Jejím domovem je vesnice ve francouzském Burgundsku. Dnes je v Taizé stovka bratří (mezi nimi katolíci i různá protestantská vyznání z více než pětadvaceti různých národů), kteří se na celý život zavázali, že budou sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a prostotě. Komunita každoročně přijímá desetitisíce mladých křesťanů-poutníků z celého světa.

V České republice se pravidelně uskutečňují různá setkání a společné modlitby poutníků Taizé. Navíc od roku 2007 bratři Taizé ve spolupráci s mladými lidmi z různých církví pravidelně pořádají Dny důvěry.

Taizé má v Praze základnu v Domě Franze Kafky na Praze 1, nicméně při svých setkáních a cestách je většina mladých poutníků ubytována v rodinách místních obyvatel. Pomoc s ubytováním hledá Taizé i nyní, více se lze dočíst na stránkách samotného pražského setkání.

UDÁLOSTI: Prahu čeká křesťanské srocení Taizé (zdroj: ČT24)