Eurodotace Česku stále nejdou, NKÚ našel chyby za 105 milionů

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel u projektů financovaných z operačního programu Podnikání a inovace chyby za 105 milionů korun. Celkem přitom zkontroloval projekty v hodnotě necelé miliardy korun. Přes program podnikání a inovace ministerstvo průmyslu a agentura CzechInvest rozdělují peníze z evropských fondů určené na posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

NKÚ našel chyby jak na straně firem, které čerpaly evropské peníze, tak na straně státních úřadů. Ministerstvo průmyslu a CzechInvest podle něj chybovaly ve vymezení mantinelů čerpání peněz i v kontrole příjemců dotací. „Nestanovily jasná pravidla pro to, kdy může projektový manažer dát opačné doporučení, než jaké předtím dali externí hodnotitelé,“ uvedl mluvčí NKÚ Jaroslav Broža. Právě projektový manažer připravuje podklady pro hodnotitelskou komisi, která na jejich základě doporučuje, zda má projekt podporu získat, či nikoli.

Další závažné chyby kontroloři našli v nastavení a fungování kontrolního systému. Ministerstvo a CzechInvest podle nich neodhalily při svých kontrolách u příjemců podpor nedostatky především v oblasti výběrových řízení, které měl kontrolní systém zachytit.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá zjištění NKÚ i přes několik negativních zjištění pozitivně. Máme jen výhradu k výtce týkající se nestanovení pravidel hodnocení projektů, protože hodnotitelská komise je nezávislou skupinou složenou z odborníků, která nemá povinnost beze zbytku se řídit doporučeními externích hodnotitelů,“ reagoval na závěry NKÚ mluvčí ministerstva František Kotrba.

Úřady proplatily i to, co se nepostavilo

Při kontrole konkrétních projektů pak objevili kontroloři chyby ve výběrových řízeních a odhalili několik případů, kdy si příjemci dotací nechali proplatit výdaje, na jejichž úhradu neměli právo.

Například společnosti Technistone nechali úředníci proplatit dotaci přes 50 milionů korun na stavbu zařízení na výrobu nově vyvinutých produktů. Firma přitom několikrát chybovala. Neúplná byla podle NKÚ zadávací dokumentace a navíc ve výběrovém řízení zůstal i uchazeč, který nesplnil kvalifikační požadavky. Otazníky se vznáší také nad morálkou samotného Technistonu. Úřadům totiž předložil čestné prohlášení o bezdlužnosti, přestože v té době měl nedoplatky u zdravotních pojišťoven.

Společnost Ferrit zase požádala o proplacení výdajů za nákup pozemku, který s daným projektem vůbec nesouvisel. Výrobce nanovláken Elmarco pak podle NKÚ koupila za dotace laminační stroj, přestože jeho nákup neuvedl v projektové žádosti, a naopak nekoupila jiné zařízení, které do projektové žádosti nechala dodatečně zařadit s tím, že bez něj nelze projekt dokončit. Této společnosti úřady také proplatily náklady na projektovou dokumentaci k budově, kterou firma nepostavila.

Česko zatím vyčerpalo jen polovinu přidělených peněz

Výhrady k fungování programu má i Evropská komise, která do operačního programu Podnikání a inovace zaslala na roky 2007 až 2013 téměř 101 miliard korun. Do konce loňského roku bylo příjemcům proplaceno 55,6 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že se pochybnosti Bruselu dosud nepodařilo vyřešit, hrozí, že Česko nestihne prostředky z evropských fondů využít.

NKÚ odhalilo chyby v dotačním programu Podnikání a inovace (zdroj: ČT24)