Elektronické úřady se snad konečně stanou realitou

Praha - Od července 2009 by lidé mohli dostat možnost vyřizovat úřední záležitosti elektronickou formou. Umožní to nový zákon o elektronických úkonech, který dnes podepsal prezident Václav Klaus. Zákon počítá s vytvořením elektronických datových schránek, jejichž prostřednictvím by úřady komunikovaly jak mezi sebou, tak s firmami a občany, kteří o tuto formu projeví zájem. Zákon má zajistit, aby namísto lidí po úřadech obíhala data.

Datové schránky budou mít vybrané státní úřady, soudy, zdravotní pojišťovny, samosprávné orgány a státní fondy. Orgány státní moci budou mít ze zákona povinnost mezi sebou komunikovat elektronicky. Ministerstvo vnitra si od zákona o takzvaném eGovernmentu (elektronické správě) slibuje racionální umenšení byrokracie a úsporu času občanů i úředníků. Ministerstvo nepočítá s tím, že by zřízení schránky bylo povinné pro všechny fyzické osoby. Do schránek by podle něj mohli lidé dostávat například výpis trestných bodů z karty řidiče. Dokumenty odeslané přes schránku už nebude nutné opatřovat elektronickým podpisem.

Zájemcům ministerstvo datovou schránku zřídí bezplatně do tří pracovních dnů. Do vlastních rukou by jim pak poštou přišly přístupové údaje k datové schránce. Dovnitř pak bude mít přístup pouze její zřizovatel a člověk, jehož tím pověří. K otevření schránky má sloužit heslo, které není totožné s přiděleným identifikátorem schránky. Někteří zákonodárci se původně obávali toho, zda bude přístup do datových schránek dostatečně zabezpečen a nebude hrozit zneužití informací. Sněmovna proto vládní návrh zpřísnila tak, že pro přístup do datové schránky nebudou sloužit desetimístná přihlašovací čísla, která už používá jako identifikátory ministerstvo práce a sociálních věcí, ale jiné heslo.