Dvě třetiny obyvatel Česka žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

Praha - Ministr životního prostředí a šéf zelených Martin Bursík předložil vládě zprávu, podle které dvě třetiny obyvatel Česka žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. V posledních letech se podle něj zhoršila i kvalita povrchových i podzemních vod.

Zdraví obyvatel Česka ovlivňují v posledních letech hlavně prachové částice ve vzduchu. Těch v ovzduší stále neubývá a předloni Česká republika překročila plošné limity dané Evropskou unií.

„Velký problém je především v prachu. V některých oblastech je denní limit překročen až 200krát za rok, přičemž zákon umožňuje překročení pouze 35krát,“ vysvětluje Eva Tylová, náměstkyně ředitele České inspekce životního prostředí. Nejzávažnější situace je v Praze a v Moravskoslezském kraji, kde jsou producenty znečištění velké průmyslové podniky.

„Nejedná se pouze o velké zdroje, mohou to být i lokální topeniště, tedy to, co doma hodíme do kamen, dále třeba prach z cest a prach z polí,“ připomíná ale Michal Machač z Odboru životního prostředí na úřadu v Moravskoslezském kraji. Továrny a velcí znečišťovatelé jsou v posledních letech menší problém než dříve, životní prostředí znečišťují ve velkém jednotlivci, ať už používáním aut nebo neekologickým chováním. „V roce 1992 byla přijata legislativa, na základě které podniky provedly opatření. Tato opatření vedla k dramatickému snížení emisí,“ dodává Tylová.

Ve srovnání s rokem 2005 se v roce 2006 zvýšilo znečišťování vod. Horší kvalitu zaznamenali odborníci u povrchových i podzemních vod. Přitom v posledních letech se situace neustále zlepšovala. Zpráva o životním prostředí ale hovoří také o pozitivních trendech, snížila se energetická náročnost hospodářství, elektřina se více vyrábí z obnovitelých zdrojů a poklesla spotřeba pevných paliv.

Vydáno pod