Dukovany budou dnes simulovat globální výpadek energie

Praha - Dnes probíhá v jaderné elektrárně Dukovany cvičení, které simuluje black out, tedy globální výpadek elektrické energie. Technici se učí, jak zvládnout krizovou situaci, která dříve či později Česko postihne. Energetici si procvičí, co dělat při masivních poruchách v elektrické síti.

Problém black outu není přímo záležitostí elektrárny, ale elektrické sítě, přesto se elektrárny musí připravit na takové situace: „Toto cvičení má svůj základ v situaci z léta roku 2006, kdy se část jižní Moravy ocitla na tzv. ostrovním režimu, tedy byla odstřižena od zbytku republiky. Naše čtyři reaktory musely snížit výkon asi na třicet procent, protože neměly kam energii dodávat,“ vysvětluje tiskový mluvčí jaderné elektrárny Dukovany Petr Spilka.
 
Cvičení se nezaměřuje jen na opatření v elektrárně, jde také o koordinaci s ostatními energetickými sektory, jako jsou rozvodny apod. „Je potřeba do toho výcviku zapojit více lidí než jen vedoucího reaktorového bloku, cvičení se účastní pracovníci i z české rozvodové soustavy, ale i kolegové ze Slovenska,“ říká Spilka.
 
Kvůli velkému nárůstu obchodování s energií je riziko black outu vyšší, protože jsou sítě přetěžovány. V případě přetížení se pak síť automaticky sama odpojí. Black out též může nastat v případě živelních katastrof, jako jsou orkány apod. Cvičení by mělo napomoci takové situace odstranit co nejrychleji.