Drakonidový déšť rozzáří oblohu

Praha - Mezi 3. a 17. říjnem bude možné vidět meteorologické roje Drakonidů. Po obloze by mohlo létat takové množství meteorů, že by se dalo hovořit o meteorickém dešti, který je na obloze vzácným jevem. Podle původních předpokladů měly být částečky oddělené od komety a spalující se v atmosféře by měly být vidět nejlépe dnes v noci.

Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy podle posledních údajů předpokládá, že nejsilnější roj bylo patrně vidět už devátého října: „Maximum možná proběhlo už včera,“ ale dodává, že vesmírné procesy se nedají často odhadnout, a proto nás může dnešní noční obloha ještě příjemně překvapit: „Na astronomii je hezké právě to, že uvidíme něco, co jsme neočekávali.“

Meteorické roje vznikají z vláken, které za sebou nechávají komety. Při letu atmosférou se tyto částice rozžhaví a vypaří, přitom se ionizuje okolní plyn, a tak vzniká svítící čára na obloze. Malé efekty způsobují jen částečky velikosti prachu. Těm větším, které zazáří více, se říká bolidy. Když jich létá hodně, hovoří se o „bolidové noci“.

Vlákna, z nichž vzniká meteorický roj Drakonidů, pocházejí z komety 21P Giacobini-Zinner. Letos bude ještě možné pozorovat známé meteorické roje Leonidy, s maximem osmnáctého listopadu, a Geminidy, které vrcholí čtrnáctého prosince. Meteory se jmenují podle souhvězdí, ze kterého jakoby vylétají. Leonidy vylétají ze souhvězdí Lva, Geminidy ze souhvězdí Blíženců a Drakonidy ze souhvězdí Draka.

Bez ohledu na to, jak bude drakonidový roj silný, bude lepší sledovat ho někde mimo město, kde není příliš umělého osvětlení. Podle Marcela Grüna není ideálním místem pro pozorování ani hvězdárna, z té je lepší pozorovat například planety.

Vydáno pod