Drábkovým náměstkem se stal Jan Dobeš, bratr ministra dopravy

Praha – Novým náměstkem ministra práce se počátkem roku stal Jan Dobeš z Věcí veřejných (VV). Šéfovat bude nové sekci, do níž spadá agenda jednotného vyplácení dávek, rovnosti pohlaví či sociálního začleňování. Nový náměstek je bratrem ministra dopravy Pavla Dobeše (VV). Podle mluvčí resortu Viktorie Plívové nabídly Věci veřejné do týmu ministra Drábka svého experta na sociální problematiku a ve chvíli, kdy na ministerstvu vznikly nové agendy, tak ministr návrh akceptoval.

Podle webu Věcí veřejných je Dobeš vystudovaný psycholog a rodinný psychoterapeut. V Praze 3 předsedá stranickému klubu a v komunální politice se věnuje sociálním věcem a zdravotnictví, jeho prioritou je stanovení pravidel pro hazard a prevence hráčství, pouliční kriminality a drogové závislosti. V Praze 3 chce vytvořit sociálně-zdravotní koncepci.   

Sám Dobeš si je prý vědom rizika, že kvůli němu budou Věci veřejné obviněny z klientelismu, nařčení ale odmítá a pokud by se prý v budoucnu takové podezření objevilo, tak by byl ochotný odstoupit. „Tuto nominaci jsem velmi důkladně zvážil, právě z toho důvodu, že pan ministr Dobeš je mým rodinným příslušníkem,“ uvedl Jan Dobeš. A nového náměstka hájí i Věci veřejné, které ho prý doporučily pro jeho zkušenosti i vzdělání.   

Reportáž Jakuba Kalenského (zdroj: ČT24)

Všechny dávky, příspěvky a podpory vyplácejí od letoška jen úřady práce. Převzaly tak část agendy radnic i krajských úřadů, které vyřizovaly stížnosti a odvolání. Nyní je má řešit krajský úřad práce, po něm pak v další instanci ministerstvo. Dobeš uvedl, že chce proces nastavit tak, aby ani pro stěžovatele, ani pro stát nepředstavoval zbytečnou administrativní zátěž.   

Pod ministerstvo práce nyní spadá také rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, které dřív poskytoval zázemí Úřad vlády. Poradní orgán kabinetu od loňských voleb nefungoval, svou činnost obnovuje teprve nyní. Podle Dobeše na radu čeká „dokončení přípravy projektu zaměřeného na domácí násilí“ či opatření ke sladění práce a rodiny. Dobešova sekce zahrnuje také sociální začleňování a boj s chudobou, problematiku stárnutí společnosti či osob s postižením.