Dnes má svátek planeta Země

Washington - Den Země je den věnovaný planetě Zemi, která jako jediná z vesmírných těles sluneční soustavy umožňuje existenci života. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskusi o možných cestách řešení. Tento celosvětový svátek byl poprvé uspořádán v roce 1970 americkými studenty, kteří chtěli prosadit přijetí nových zákonů a zvýšení rozpočtu na ochranu životního prostředí v USA. Problémy přírody a životního prostředí si lidé připomněli po celém světě. V České republice se Den Země poprvé slavil v roce 1990.

S konáním Dne Země jsou neodmyslitelně spjati dva muži. Prvním z nich je bývalý americký senátor Gaylord Nelson, který během výletu do Santa Barbary v roce 1969 objevil velkou ropnou skvrnu, a na základě této zkušenosti navrhl zavést národní svátek oslavující planetu Zemi. Se Dnem Země je spojován i John McConnell. Ten představil stejnou myšlenku na jednání UNESCO o životním prostředí. Ve stejném roce navrhl i vlajku Země.

V roce 1970 se ve Spojených státech následně uskutečnila rozsáhlá kampaň na záchranu přírodních podmínek na Zemi. Akci iniciovali jak studenti vysokých škol, tak zástupci politických stran a zúčastnily se jí miliony Američanů. Na shromáždění dorazilo zhruba 20 milionů lidí. V OSN se Den Země slaví od roku 1971. Od roku 1990 slaví tento svátek i ostatní státy, mezi nimi je i Česká republika. Lidé v tento den nechávají obvykle svá auta v garážích a do práce cestují po svých nebo hromadnou dopravou.

První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích. 

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. 

Na mezinárodní úrovni se informačním servisem a koordinací aktivit ke Dni Země zabývá mezinárodní organizace Earth Day Network, která sídlí v americkém Seattlu. Na stránkách Earth Day Network jsou zveřejňovány konkrétní akce, které se pořádají při příležitosti oslav Dne Země v nejrůznějších zemích celého světa.

Podle ekologa, spisovatele a vydavatele publikace Život pro planetu Zemi Martina Vopěnky se již v západních zemích dostává téma ekologické šetrnosti do popředí, ale v rozvojových zemích zůstává situace stále katastrofická. V otázce dostatečných ekologických znalostí uvedl Martin Vopěnka v rozhovoru pro ČT, že prvořadým ekologickým faktorem je lidské jednání. „Problém není vědět či nevědět, problém je se podle toho chovat, a to nejen v měřítku já-člověk, ale i v měřítku institucí,“ vysvětlil Vopěnka.