Didaktik Hejný vyhlásil boj povinné maturitě z matematiky

Praha - Didaktik matematiky Milan Hejný, který stojí za alternativní metodou výuky tohoto předmětu, vystoupil proti povinné maturitě z matematiky a chce proti jejímu zavedení bojovat. Pokud se zavede, znemožní to podle něj únik od tohoto „teroru“ žákům, kteří se mu dosud vyhýbali. Ministerstvo plánuje povinnou maturitu z matematiky od roku 2019.

Hejný dostal pozvání ke kulatému stolu, který se bude povinnou maturitou z matematiky zabývat. Proti jejímu zavedení chce aktivně vystupovat. „Udělám všechno, abych zamezil tomu, aby se matematika stala intelektuálním kladivem na děcka,“ uvedl. „Celý život jsem zasvětil tomu, aby bylo matematické vzdělání, ale ne matematické galeje. Proti tomu jsem velice silně,“ dodal.

K obdobně radikálním krokům podle něj politici sahají kvůli tomu, že jsou voleni na krátkou dobu a mnohdy ve funkci ani po celé období nevydrží. Systémové změny ve školství jsou ale dlouhodobou záležitostí. „Tady se nedá v průběhu čtyř let udělat zásadní změna, ale dají se nastartovat dobré trendy,“ poznamenal.

V souvislosti se špatnými výsledky středoškoláků u maturity z matematiky se často hovoří o nutnosti udělat změny ve vyučování tohoto předmětu, zpravidla se jako příklad výborné metodiky uvádí právě Hejného metoda. Podle Hejného ale může být současný boom nebezpečný. Někteří učitelé jsou totiž do této formy výuky tlačeni například ambiciózními řediteli, což nepovažuje za dobré.

Hejný: Největší tragédie je penalizace dítěte za špatný postup

V Hejného metodě přichází žáci na správná řešení sami, učitel má pouze roli průvodce, nepředkládá správné postupy. Děti se tak od počátku učí matematicky přemýšlet. Zatím se metoda vyučuje převážně na prvním stupni základních škol. V průběhu několika let by se měla rozšířit i na ten druhý. Tradiční metody výuky matematiky Hejný kritizuje. Značně podle něj omezují vlastní iniciativu žáka: „Je to intelektuální znásilňování dítěte. Dospělý se snaží vtisknout dítěti své myšlenkové pochody.“ Za největší tragédii pak považuje penalizaci dítěte v případě, že použije jiný postup.

Alternativní Hejného metoda se podle údajů na oficiálních stránkách obecně prospěšné společnosti H-mat, která zastřešuje veškeré aktivity s ní spojené, učí na více než 350 školách v Česku, což je asi devět procent ze zhruba čtyř tisícovek škol.