Devět z deseti řidičů má ve městě problémy s parkováním

Praha - Problémy s parkováním ve městech má podle letošního průzkumu firmy TNS AISA pro společnost GE Money Auto devět z deseti českých řidičů. Průzkum zjistil, že sedm z deseti českých řidičů považuje dopravu ve městech za vážný problém, přičemž nejvíce si stěžují právě na možnosti parkování. Potíže s ním má téměř 90 procent motoristů z měst, kde žije více než 100.000 obyvatel. To je mnohem více než například v Německu, kde na jednu domácnost připadá dvakrát více aut než v Česku.

Průzkum se konal letos v lednu a únoru v Česku, Německu, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. „Výsledky průzkumu jsou alarmující. Ze všech zemí, kde průzkum probíhal, si na dopravní situací ve městech nejvíce stěžují právě Češi,“ sdělil Jan Hrubý z GE Money Auto.

Ve městech s více než 100.000 obyvatel přiznává problémy s parkováním 87 procent lidí v Česku, 84 procent v Maďarsku, 75 procent v Rumunsku, 71 procent v Polsku a 68 procent v Německu. Ve městech do 100.000 obyvatel má potíže s parkováním 65 procent lidí v ČR, 58 procent v Rumunsku, 55 procent v Polsku, 42 procent v Maďarsku a 41 procent v Česku.

Hrubý uvedl, že sedm z deseti Čechů souhlasí s omezením dopravy v centrech měst. V této věci jsou Češi v porovnání s lidmi z ostatních zemí, kde se průzkum konal, nejradikálnější. V Polsku souhlasí s omezením dopravy v centru měst pět až šest lidí z deseti, v Rumunsku zhruba polovina, v Maďarsku asi čtyři lidé z deseti a v Německu více než čtvrtina.

Češi jsou podle průzkumu také národem, který považuje dopravu na českých silnicích a dálnicích za mnohem méně bezpečnou než v jiných zemích. Bezpečná připadá česká silniční síť jen pěti Čechům ze 100. Na svoji dopravní infrastrukturu jsou nejvíce hrdí Němci - bezpečná připadá téměř každému druhému řidiči. V Rumunsku je se silnicemi spokojena čtvrtina řidičů.

Organizátoři průzkumu rovněž zjistili, že 45 procent Čechů a Poláků považuje auta za největší hrozbu pro životní prostředí. Maďaři, Němci a Rumuni se k negativním dopadům automobilové dopravy na životní prostředí staví lhostejněji, uvedli organizátoři průzkumu.

Vydáno pod