Děti se dostávají do ústavů často zbytečně, kritizuje ombudsman

Praha - Děti se dostávají do ústavů často zbytečně, zařízení nejsou vždy vyhovující a chybí personál a specializovaná péče. S těmito výtkami přišel ochránce lidských práv Pavel Varvařovský, jehož úřad situaci zkoumal. Navrhl sjednotit péči o ohrožené děti pod jedno ministerstvo a zlepšit prevenci, aby děti nemusely být do dětských domovů vůbec umisťovány. Co se týká činnosti samotných ústavů, ombudsman kritizuje například trestání dětí za banální přestupky tak, že například nesmí několik dní ven na vzduch.

„Náhradní institucionální péče je pravidlem, nikoli výjimkou,“ upozorňuje ombudsman ve své zprávě. Umístění dítěte do ústavu by přitom mělo být až krajním řešením. Mnoho dětí se tam nyní dostává ze sociálních důvodů a kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám, což se ale podle Varvařovského dá zlepšit například sociálními byty.

Pokud už se děti dostanou do ústavu, jen málo je jich zařazeno do evidence náhradní rodinné péče. Nejsou prý brány ohledy ani na sourozenecké vazby a často bývá každý ze sourozenců umístěn jinam. Ani samotné budovy dětských domovů a výchovných ústavů nejsou podle nálezu ombudsmana vždy vyhovující, buď proto, že jsou to velkokapacitní zařízení nebo proto, že se nachazejí na okrajích měst, a děti jsou tak vyloučeny z běžného společenského života. Děti také často spí v mnohalůžkových nebo průchozích pokojích, v umývárnách jsou sprchy bez závěsů, a soukromí malých obyvatel domovů je tak minimální.

Děti jsou trestány za banality

„V některých zařízeních docházelo k tomu, že se za určitých podmínek dítě po několik dnů vůbec nedostalo na vzduch v důsledku opatření ve výchově či umístění na zdravotní izolaci po návratu z útěku,“ zjistil úřad veřejného ochránce práv. Děti prý byly často trestány za banality jako například předávání psaníček mezi chlapci a dívkami, nepovolené ostříhání nebo když se odmítly dívat na večerní zprávy.

V ústavech vyrůstá kolem 11 000 dětí, Česká republika za to dlouhodobě sklízí kritiku mezinárodních organizací. Podle chystané novely by se systém péče měl proměnit. Peníze by se měly přelít z drahé péče ústavní do podpory vlastních i náhradních rodin.

Vydáno pod