Děkan plzeňských práv prý po odlivu učitelů výuku zajistil

Plzeň - Po odchodu 30 ze 138 kantorů mají plzeňská práva podle svého děkana Květoslava Růžičky výuku zajištěnou. Fakulta získala deset nových profesorů a docentů a další mohou přibýt po ukončení čtvrtého výběrového řízení, tedy po 5. září. Fakultě schází ale garanti u pracovního a správního práva, děkan kvůli zajištění těchto funkcí jedná se dvěma docenty. Růžička situaci představil na jednání akademického senátu fakulty.

„Počet profesorů a docentů je vyšší, než jsme měli na začátku letošního akademického roku. Smlouvy s novými učiteli už podepisujeme od poloviny srpna a všechny budou uzavřené do začátku akademického roku,“ prohlásil. Výuka od nového semestru je stoprocentně zajištěna. Do akreditačního spisu ale škola potřebuje garanty všech oborů.

Právě akreditační spis je nyní pro fakultu existenčním dokumentem pro roky od září 2012. Spis bude hlavní součástí žádosti o obnovení akreditace magisterského i bakalářského právního oboru. Fakulta ji musí podat na ministerstvo školství do 31. října. Akreditační komise ministerstva bude o žádosti rozhodovat v listopadu nebo počátkem prosince. „Je rozpracovaný a blíží se finální podobě. V první půlce září ho předáme na rektorát, kde ho projednáme,“ uvedl Růžička.

Z plzeňské právnické fakulty, kterou poškodila na podzim 2009 aféra s rychlostudiem, podivným přijímáním a udělováním titulů, odejde do září na vlastní žádost 29 za 138 pedagogů. Jde hlavně o pracovníky, kteří nesouhlasili se současným směřováním fakulty. „Výpovědi nikdo nevzal zpět, ale my bychom je ani nepřijali, protože už máme náhradu,“ řekl děkan. 

Práva by měla, také kvůli úsporám, projít do konce kalendářního roku konečnou personální optimalizací a do konce roku by měla mít zhruba stovku kantorů, záleží ale na úvazcích. Garant oboru, který bude akreditační komisí přijat, musí učit v Plzni na plný úvazek a na jiných školách může mít dohromady v součtu pouze do 0,5 úvazku.

Vydáno pod