Czech POINTy vydaly už přes milion výpisů, novinkou bude počet trestných bodů

Praha - V současnosti jsou v provozu téměř tři tisíce kontaktních míst Czech POINT. Tato pracoviště vydala letos přes milion výpisů. Plánují se také některé novinky. Po 1. lednu 2009 například řidiči prostřednictvím Czech POINTů zjistí počet trestných bodů, které získali za dopravní přestupky.

Ke konci loňského roku podle statistiky ministerstva vnitra bylo v České republice 308 pracovišť Czech POINTů, letos jich bylo ke konci prosince 2980. Nejčastěji se kontaktní místa nacházejí na obecních úřadech, je jich zde 57 procent. Za nimi pak se 27 procenty následuje Česká pošta. Zbývající jsou u notářů, hospodářské komory a zahraničních zastupitelství.

Czech POINTy vydaly k 22. prosinci 1.028.218 výpisů. Lidé si podle statistiky ministerstva vnitra chodí nejčastěji pro výpis z rejstříku trestů- v 57 procentech, za ním s 25 procenty následuje výpis z katastru nemovitostí a zbývající procenta tvoří výpis obchodního a živnostenského rejstříku.

Prozatím je projekt financován prostředky ministerstva vnitra. Obecní úřady mohou na zřízení pracoviště čerpat prostředky z fondů EU na zřízení pracoviště. V roce 2007 byla podle statistik ministerstva vnitra poskytnuta dotace 1405 obcím ve výši 70 milionů korun - na obec 50 tisíc. V roce 2008 bylo dotováno 983 obcí ve výši přes 51 milionů korun - na obec 52 tisíc. Z dotace se může pořídit počítač nebo notebook, tiskárna, scanner, stolek pod počítač, služby komunikací, elektronickou spisovou službu, propagační materiály a pořízení certifikátu určeného k ověření elektronického podpisu. Poplatky za výpisy pak jdou do kasy jednotlivých pracovišť.

Zjištění počtu trestných bodů nebude po Novém roce jedinou novinkou. Na všech Czech POINTech bude možné vydat výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD) usnadní dodavatelům prokazování splnění kvalifikace v zadávacím řízení. Zjednodušení spočívá v tom, že dodavatelé zapsaní do seznamu mohou nahradit řadu dokladů vyžadovaných zákonem o veřejných zakázkách výpisem z SKD.

Pilotní provoz systému Czech POINT byl spuštěn v loňském roce, od 1. ledna 2008 funguje v plném provozu. Podle společnosti Deredes je portál Czech POINT špatně chráněn a lze jej infikovat viry. Ministerstvo vnitra to ale odmítá a považuje jeho zabezpečení za dostatečné, navíc je průběžně zvyšuje.

Vydáno pod