CVVM: S lékařskou péčí je spokojeno 44 % Čechů

Praha - S lékařskou péčí jsou spokojeny více než dvě pětiny lidí, jejich počet tak v porovnání s loňským rokem mírně vzrostl. Naopak třetina dotázaných se domnívá, že se kvalita zdravotní péče za uplynulý rok zhoršila. S lékařskou péčí jsou častěji spokojeni mladší lidé, lidé s vyšším vzděláním, dobrou životní úrovní a dobrým zdravotním stavem. Vyplývá to z průzkumu CVVM, který proběhl ve druhém prosincovém týdnu a zúčastnilo se ho 1 060 respondentů.

Spokojenost s lékařskou péčí v průzkumu vyjádřilo 44 procent lidí, 21 procent bylo nespokojeno, třetina zastávala neutrální postoj. Oproti předchozímu roku se podíl kladných odpovědí zvýšil o čtyři procentní body. Od roku 2003, kdy CVVM tuto oblast sleduje, byl největší podíl spokojených v roce 2007, kdy činil přesně 50 procent, o procentní bod nižší byl v letech 2003 a 2004.    

Názor, že se zdravotní péče oproti předchozímu roku zhoršila, zastává 34 procent dotázaných, 14 procent se naopak domnívá, že se zlepšila, a podle 49 procent se nezměnila. Podíly odpovědí jsou podobné jako v minulém průzkumu.   

Na svůj zdravotní stav lidé pohlížejí poměrně pozitivně, 54 procent jej hodnotí jako dobrý, 35 procent jako průměrný. Za špatné své zdraví považuje devět procent dotázaných. Oproti minulým letům se podíl spokojených snížil, například v roce 2010 činil 60 procent, v prosinci 2008 to bylo 61 procent. 

Naopak se zvyšuje podíl lidí, kteří mají pocit, že lékaři a zdravotnický personál poskytují nemocným dostatek informací o jejich zdravotním stavu. Tento názor zastává 56 procent účastníků průzkumu, oproti roku 2008 je to nárůst o 12 procentních bodů.

Vydáno pod