CVVM: Ke komunálním volbám míří historicky nejméně lidí

Praha - K nadcházejícím komunálním volbám se zatím chystá 62 procent voličů, což je historicky nejméně. Faktická účast pak bývá ještě výrazně nižší. K tomu nemá více než polovina jasno v tom, komu ve volbách dát svůj hlas. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Rozhodně se k volbám dostavit má v úmyslu 35 procent respondentů. Další čtvrtina dotázaných se přiklonila k odpovědi „spíše ano“. O dění v komunální politice spíše nebude rozhodovat 13 procent lidí a 15 procent oslovených občanů takovou možnost již zcela jednoznačně vylučuje. Desetina dotázaných zatím o své volební účasti nebyla rozhodnuta.

Deklarovaná volební účast je tedy o sedm procentních bodů nižší než v průzkumu před komunálními volbami v roce 2006, kdy to bylo 69 procent lidí. V roce 2002 avizovalo, že půjde k volbám, 75 procent občanů. Rozhodnuti, že se voleb zúčastní, jsou častěji lidé nad 60 let věku či lidé s vysokoškolským vzděláním a dobrou životní úrovní. Negativní odpověď uváděli častěji respondenti z nejmladší věkové skupiny (18 až 29 let) a lidé se základním vzděláním.

Pevně rozhodnuto, koho budou volit, je 46 procent dotázaných. Dalších 25 procent je rozhodnuto s tím, že svůj názor ještě může změnit. Častěji mají v této otázce jasno zejména lidé, kteří uvedli, že by ve volbách do Poslanecké sněmovny volili komunisty.

Vydáno pod