Čtvrtá ryba v síti – v justiční kauze figuruje i koncipient Štefl

Praha – Čtvrtým známým obviněným v případu údajné justiční korupce je advokátní koncipient Boris Štefl. Informaci přinesl týdeník Respekt. Dosud neznámá tak zůstávají dvě jména lidí mimo legislativu, v minulých dnech média postupně odkrývala jména advokáta Karla Matějky, žalobce Františka Fialy a soudce Ondřeje Havlína. Poslední jmenovaný také podle dnešních informací Práva za sebou má více profesních a etických hříchů; deník uvádí, že vedle aktuálního případu v minulosti mařil obětem trestných činů šanci na náhradu škody.

Koncipient Boris Štefl působí v pražské advokátní kanceláři Radka Vachtla. Podle Respektu policie disponuje čtyřmi případy, ve kterých měli všichni známí obvinění figurovat. Policie má zatím zmapované čtyři případy, které žaloval Fiala, soudil Havlín a žalovaného zastupoval Matějka, případně nějakým způsobem koncipient Štefl.

Jejich systém měl fungovat tak, že se movitý klient, který spáchal trestný čin, obrátil na advokáta Matějku a koncipienta Štefla a ti směřovali k Fialovi a Havlínovi; se žalobcem i soudcem se mělo jít úplatou za protislužbu dohodnout na podobě rozsudku.

Soudce Havlín měl také mařit možnost odškodnění pro oběti zločinů

Právo dnes potom přineslo nové informace o samotném soudci Havlínovi. U majetkových trestných činů a případů v dopravě poškozené neinformoval o tom, že nařídil hlavní líčení, čímž je připravil o nárok připojit se k trestnímu řízení a domáhat se často i statisícových částek. Havlínovi za to hrozí kárná žaloba.

„Asi v pětadvaceti věcech došlo k obdobnému pochybení. Je to jednoznačně zkrácení práv poškozených,“ cituje deník místopředsedu městského soudu Bohuslava Horkého. Ten dodal, že prověrku Havlínových spisů zažehla stížnost jednoho z poškozených. Horký celou záležitost řeší spolu s vedením Obvodního soudu pro Prahu 2, kde Havlín působil.

Vedoucí pracovníci obvodního soudu podle Práva Havlína podezírají, že poškozené neinformoval záměrně nebo z „vědomé nedbalosti“. Ve všech zmíněných případech totiž obviněný soudce věděl o konkrétních poškozených, protože jejich jména figurovala v obžalobě.

Nevyrozumění poškozených považuje Horký za hrubou nedbalost soudce. Tím, že přišli o možnost získat v trestním řízení patřičné odškodné, se poškozeným otevřela mimo jiné možnost žalovat přímo stát a požadovat po něm peníze za Havlínovy chyby.

Vydáno pod