ČT: Makro prodávalo ohrožené raky říční

Praha - Až milionová pokuta hrozí obchodnímu řetězci Makro. Ten měl ještě do včerejška ve své nabídce přísně chráněné raky. Inspekce životního prostředí ale na upozornění České televize prodej zakázala. Společnost se brání, že má vše potřebné k prodeji v pořádku a chce požádat o výjimku.

V prodejnách sítě Makro se objevily reklamní poutače - Rak říční – kilo za 400 korun. Jenže jakékoliv nakládání s kriticky ohroženým rakem říčním je podle českých zákonů zakázané. „Skutečně se jedná o raka říčního a ten v Česku patří mezi kriticky ohrožené živočichy podle zákona o ochraně přírody,” potvrzuje zoolog Miloš Holzer.

Raci se objevili v prodejnách v Olomouci i v Praze. Inspekce životního prostředí tam potvrdila prodej raka bahenního. To je ale také chráněný druh. Tisková mluvčí Makra Markéta Světlíková tvrdí, že v prodejnách je vše v pořádku. „Společnost Makro nevlastní výjimku k nakládání s tímto druhem chráněného živočicha,” oponuje Karel Kerouš z České inspekce životního prostředí.

Raci sice nepocházejí z českých řek, ale z Arménie a Íránu, i tak jejich prodej vyžaduje zvláštní povolení. „V podstatě se jedná o komerční využívání živočichů, kteří byli odchováni mimo území našeho státu. Nicméně platná právní úprava to v tomto případě nerozlišuje a stejná pravidla platí jak pro dovezené raky, tak pro ty odebírané z naší přírody,” říká Alena Vopálková z odboru zvláště chráněných částí přírody ministerstva životního prostředí.

Zákazníci Makra raky nekupovali jen kvůli přípravě jídel. Zájem byl i o vysazování do jezírek, akvárií nebo volné přírody. Z toho mají ale odborníci strach. Dovezení raci totiž můžou přenášet račí mor.

Ještě před padesáti lety se raci říční mohli běžně lovit. Jenže ze stovek potoků už vymizeli. Může za to znečištění a račí mor.

Vydáno pod