ČT: John zruší některá ředitelství cizinecké policie

Praha – Ministerstvo vnitra má v úmyslu zrušit od příštího roku sedm oblastních ředitelství cizinecké policie. Podle informací České televize vybral ministr vnitra Radek John (VV) vpodvečer ze všech návrhů takzvanou teritoriální variantu. Namísto zrušených oblastních ředitelství zřejmě začnou fungovat cizinecké odbory na všech krajských ředitelstvích policie. Předloha počítá se zrušením 682 míst a taky s tím, že některé pravomoci přebere ministerstvo vnitra.

Roční úspory mají činit skoro 219 milionů korun, transformaci cizinecké policie má na starosti policejní prezident Oldřich Martinů. Ministr vnitra Radek John (VV) již dříve odmítl obavy, že by zvolený model mohl vést k tomu, že se Česko stane rájem nelegální migrace. Některé správní agendy související s pobytem cizinců budou převedeny do kompetence ministerstva vnitra. Převod agendy cizinecké policie související s povolováním dlouhodobých pobytů tak bude o dva roky urychlen.

Mluvčí ministerstva vnitra Jiří Reichl:

„Odpadne dvojkolejnost, jaká byla dosud, kdy některé věci řešila pořádková policie, některé cizinecká. Takto bude mít pod kontrolou každý krajský ředitel i odbory cizinecké policie a bude moci zajišťovat komplexně vnitřní bezpečnost ve svém kraji.“

Ředitelství služby cizinecké policie má být v redukované podobě zachováno, plní totiž úkoly související s ochranou vnějších hranic a se členstvím Česka ve schengenském prostoru volného pohybu osob. Díky teritoriálnímu modelu řízení budou podle mluvčího ministerstva Jiřího Reichla všechny služby policie působící ve vnitrozemí podléhat jednotnému velení krajských ředitelství a policejního prezidia.