Co s penězi od Kuřete? Výběrové řízení je tady

Praha – V pořadí již 13. ročník sbírky Pomozte dětem vynesl zatím téměř 16 milionů korun. Od dnešního dne se neziskové organizace mohou hlásit do výběrového řízení, které rozhodne, kam peníze půjdou. Letošní novinkou jsou tematické projekty zaměřené konkrétně na krizová centra a krizovou pomoc. Charitativní projekt pořádá pravidelně Česká televize spolu s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Cílem dvouletých projektů je v souladu s dlouhodobými cíli sbírky co nejefektivněji využít její prostředky a pomoci potřebným dětem. „Můžeme se tak soustředit na nějaké téma a sledovat pokroky, které se dějí,“ uvedla ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana Šilhánová. Pro výběrové řízení 13. ročníku bude pro tyto projekty rozděleno 25 % z celkového výtěžku sbírky. Hranice podpory v dvouletém období se pohybuje mezi 500 tisíci a jedním milionem.

U individuálních projektů nyní nově existuje možnost podpory vícekrát do roka, a to celkem třikrát, přičemž uzávěrka pro podávání projektových žádostí v rámci jednoho ročníku je v intervalech červen-říjen-únor. Celkem zde bude rozděleno 5 % z celkového výtěžku. Hranice podpory individuálních projektů zůstává ve výši maximálně 35 000 Kč.

Rozdělení 70 % z celkového výtěžku mezi roční projekty s maximální výší podpory 350 000 Kč zůstává zachováno. Drobné změny proběhnou pouze ve způsobu podávání a hodnocení žádostí.

Projekty mohou předkládat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností založená pro poskytování charitativních služeb.