Cílek: Za našich životů Česko znovu postihne velká povodeň

Praha – V horizontu dalších patnácti až dvaceti let Česká republika opět zažije rozsáhlé záplavy. Při výročí velké vody v roce 2002 na to v Interview ČT24 upozornil geolog a klimatolog Václav Cílek. „Pokud se podíváme do historické analýzy, tak musíme dojít k tomu, že nějakou velkou povodeň v měřítku našich životů ještě prožijeme,“ uvedl. Děje se tak prý vlivem přirozené změny klimatu, která probíhá v nepravidelných cyklech. Vedle tohoto dlouhodobého výhledu se však lidé musí připravit především na častější a extrémnější výkyvy počasí a lokální katastrofy.

Nejen Česko, ale i zbytek světa by se v současné situaci teplejšího klimatu měly nejvíce obávat, že je zasáhne bleskové sucho. „Tento jev je analogií k bleskovým povodním. Je to sucho, které se najednou naprosto nečekaně rozšířilo,“ vysvětlil Cílek. Naposledy tyto problémy postihly Spojené státy, kde se museli tamní zemědělci vyrovnat s katastrofální neúrodou kukuřice a posléze i růstem cen plodin.

Kromě ekonomických a humanitárních důsledků ale neobvykle suché období s sebou přináší také zvýšené riziko povodní. Přeschlá půda totiž nedokáže najednou pojmout větší množství vody z následujících dešťů. „I když na takto suchou půdu spadne voda, tak to pravděpodobně bude mít charakter přívalového deště nebo povodně,“ upozornil klimatolog a zároveň předestřel jiný Damoklův meč, který nad českou populací visí – „opravdu velké povodně“.

Ještě nás čeká až dvacet let povodňového neklidu

Globální klima se podle Václava Cílka vlivem změn ve výkonu slunce přirozeným způsobem proměňuje ve velmi nepravidelném měřítku, každých třicet až čtyřicet let. A další cyklus změn prý země začala pociťovat na přelomu tisíciletí. „Kolem roku 2000 jsme překročili práh stability, je tady tudíž dalších třicet či čtyřicet let neklidu.“ Právě tyto změny v klimatu znamenají zvýšenou pravděpodobnost velkých povodní. 

„Deset nebo dvanáct let povodňového neklidu máme za sebou, takže ještě dalších nejméně patnáct nebo dvacet let máme před sebou. A je velmi pravděpodobné, že během této doby udeří na velká tuzemská povodí nějaká větší povodeň,“ předpovídá Cílek. „Pokud se podíváme do historickou analýzu, tak musíme dojít k tomu, že nějakou velkou povodeň v měřítku našich životů ještě prožijeme,“ doplnil ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR.

Povodeň se nedá dopředu vypočítat

S výjimkou velkých toků je velmi obtížné dopředu odhadnout, na jakých místech se budou povodně pravidelně opakovat. „Téměř se nedají namodelovat přívalové deště. Když vyprší velká bouřka, voda spadne do jednoho údolí, to celé vymete a pokud je poblíž toho údolí nějaká vesnice či komunikace, tak ji to prostě smete,“ popsal typický scénář náhlých silných srážek Cílek, podle kterého na světě existuje jen málo míst, která jsou před výkyvy počasí opravdu uchráněna. 

Interview ČT24 (zdroj: ČT24)
Vydáno pod