Cibulka: Pokud nebude mít každý doma samopal, v probíhající světové válce nepřežijeme

Cibulka: Inspirujme se Švýcarskem, tam má každý doma samopal (zdroj: ČT24)

Volte pravý blok www.cibulka.net  je proti zavedení eura. Česko by se podle lídra bloku Petra Cibulky mělo inspirovat Švýcarskem. Každý důvěryhodný občan by měl od státu po vykonání povinné vojenské služby dostat zbraň. Cibulka to uvedl v pořadu Události, komentáře. Doplnil, že podle něj právě probíhá třetí světová válka a že by se Česko mělo ve Švýcarsku inspirovat i tím, aby si města mezi sebou daňově konkurovala.

Jste pro přijetí eura?

Evropská unie směřuje čím dál rychleji k Sovětskému svazu. Ta sovětizace je nepřehlédnutelná. Z tohoto důvodu, kdybychom přijali euro, přibude nám pouze další smyčka na krku. Druhý konec provazu budou držet ruští fízlové v Bruselu a v české vládě.

Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?

Pokud chce český národ spáchat sebevraždu, tak rozhodně. Pokud chce přežít, tak v žádném případě ani jednoho.

My jsme znepokojeni současnými trendy, kdy koncentrace kapitálu likviduje drobné i střední firmy často nečistými metodami včetně finančního úřadu. Za Babiše finanční úřad likvidoval jeho konkurenty a my jsme rozhodnuti prosperitu České republiky, ale doufám i Evropy, postavit právě na menších a středních firmách. Giganti s miliardovými obraty jsou největší hrozbou pro demokracii. Když podporujete miliardáře, podporujete oligarchii. V Rusku není jediné referendum, ale jsou tam oligarchové.
Petr Cibulka
předseda Volte pravý blok www.cibulka.net
předseda Volte pravý blok www.cibulka.net

Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?

Už 20 let, spíš 27 let v každých volbách propagujeme švýcarský armádní systém. Ve Švýcarsku všichni muži projdou krátkým základním povinným výcvikem v délce 15 týdnů a odchází do civilu s kompletní výstrojí a výzbrojí. Každý Švýcar má tedy doma samopal. A já se domnívám, že pokud švýcarský model nepřevezme Česká republika, tak v právě probíhající třetí světové válce 2011 až 2038 nemá šanci přežít.

Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?

Naše politická strana půjde do vlády s každým politickým subjektem, který podpoří náš program švýcarské přímé demokracie, referend, občanských iniciativ, americký program odvolatelnosti politiků přímo občany a,  jak už jsem o tom mluvil, švýcarský armádní systém, kdy každý občan má doma samopal. Taky potrestání všech předlistopadových a polistopadových zločinů. Každá strana, která nás v tomto podpoří, je naším partnerem.

Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Jak jsem zjišťoval, všichni uchazeči o zvolení do funkce českého prezidenta jsou ruští fízlové, bez jediné výjimky. To znamená, že jsem se sám rozhodl kandidovat, aby aspoň jeden kandidát byl čistý a nesvázaný s ruskými tajnými službami.

Čili odpověď, koho podpoříte, je jasná.

Sebe.

Co znamená ostrá vnitrostátní daňová konkurence?

Já jsem se to pokoušel vysvětlit asi před třemi roky Cyrilu Svobodovi a ten nepochopil vůbec nic, ale vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte.

Ve Švýcarsku je politický systém, kdy svobodní občané v referendech buď odsouhlasí, nebo odmítnou návrh rozpočtu na obecní, kantonální nebo při splnění určitých podmínek na celostátní úrovni.

To znamená, že ve Švýcarsku má každá obec, každé město, každý kanton jiné daňové podmínky. Mezi sebou si vzájemně konkurují. A má to ten úžasný efekt, který tady nikdo z českých ekonomů ještě nepochopil, že podnikatelé a živnostníci se stahují do těch obcí, měst a kantonů, které jim vytváří nejideálnější podmínky.

To znamená, že jim v půlce podnikání změníte podmínky, pakliže to někdo navrhne v referendu?

To jsou dlouhodobě stabilní systémy, to není, že by se každý týden měnil daňový systém.

Říkáte, že referenda a občanské iniciativy považujete za nejdůležitější prostředek k prosazení práva daňových poplatníků rozhodovat o všech záležitostech. To znamená, že když se někdo rozhodne, že se mu tyto daně nelíbí, tak vyvolá referendum a obecní rozpočet se změní?

Pokud v referendu vyhraje, tak v kantonu, městě nebo obci bude platit navržený daňový systém. Ale to vás nemusí zarazit, protože kdyby se zdvojnásobily daně, tak všichni podnikatelé a živnostníci samozřejmě odejdou do sousedního kantonu, kde jsou daně poloviční. A pokud vás začne nový daňový systém poškozovat, tak změníte obec, anebo město. To není problém.

Není to nespravedlivé vůči lidem, kteří přinášejí práci, něco si naplánují a najednou musejí odcházet?

Ne, ne, ne. Pane redaktore, vy to zase posunujete do českých kalných vod. Ten, kdo zaměstnává lidi, je bude zaměstnávat i v sousedním městě, v sousední obci, v sousedním kantonu. To na zaměstnanost nemá vliv. Lidé, kteří jsou potřeba pro firmu nebo pro živnostníka, ti práci dostanou vždycky. V jakékoli obci.

Volte pravý blok www.cibulka.net ve svém programu píše, že podpoří administrativním zjednodušením zakládání a daňovým zvýhodněním rozvoj zejména malých, ale v některých případech i středních podniků rodinného typu zaměstnávajících pouze rodinné příslušníky. Jak to budete chtít dělat?

My jsme znepokojeni současnými trendy, kdy koncentrace kapitálu likviduje drobné i střední firmy často nečistými metodami včetně finančního úřadu. Za (bývalého ministra financí Andreje – pozn. red.) Babiše finanční úřad likvidoval jeho konkurenty a my jsme rozhodnuti prosperitu České republiky, ale doufám i Evropy, postavit právě na menších a středních firmách. Giganti s miliardovými obraty jsou největší hrozbou pro demokracii.

Když podporujete miliardáře, podporujete oligarchii. Musíte se rozhodnout, jestli chcete demokracii, svobodu, referenda, přímou demokracii, anebo vládu oligarchů jako v Rusku. V Rusku není jediné referendum, ale jsou tam oligarchové.

Mezi tím nic není? A co standardní zastupitelská demokracie?

Podívejte se na česko-ruský seriál Vysoké hry ruské mafie. Vytvořila ho Česká televize a už ho mezitím zakázala, protože se lekla vlastní odvahy, ale na YouTube je k dispozici. A tam se dozvíte, že politické strany zakládá v Rusku KGB, jak vládní, tak opoziční, tak radikální a extremistické.

U nás se ještě nevraždí na ulicích, ale jinak je to už jak v Rusku.

Všichni uchazeči o zvolení do funkce českého prezidenta jsou ruští fízlové, bez jediné výjimky. To znamená, že jsem se sám rozhodl kandidovat, aby aspoň jeden kandidát byl čistý a nesvázaný s ruskými tajnými službami.
Petr Cibulka
předseda Volte pravý blok www.cibulka.net
předseda Volte pravý blok www.cibulka.net

Podle programu chcete prosadit zásadní reformu zdravotnictví zavedením osvědčených individuálních a vzájemně kontrolovatelných pojistných smluv uzavřených v ostře konkurenčním podnikatelském prostředí rovné soutěže mezi různými typy zdravotnických zařízení za rovné soutěže garantované a chráněné zákonem přímo mezi občanem a jím vybraným zdravotnickým zařízením, tedy naprosto svobodně a za těch nejvýhodnějších podmínek. Znamená to, že každý si bude hledat nejlepší pojišťovnu a nejlepší zdravotnické zařízení?

Ono to začíná u zdravotních pojišťoven, to je klíč k celému systému. My jsme rozhodnutí prosadit systém pojištění penzijního i zdravotního, jako ho zavedl generál Pinochet v Chile. Lidé v Chile mají skutečně nejsvobodnější systém. Oni si spoří třeba na důchodové konto a ví, že když tam budou dávat několik desítek let určitou částku, půjdou v 60 letech do důchodu s takovým a takovým důchodem. Ví přesně, s jakým důchodem půjdou.

A to zdravotnictví? Bude si každý vyhledávat, že tahle pojišťovna je nejlepší, tam půjdu, pak půjdu tamhle do toho zdravotnického zařízení?

My se domníváme, že hlavní páteří zdravotnictví by měly být veřejné nemocnice, polikliniky a tak dále. Platily by se samozřejmě ze zdravotních pojišťoven za provedené výkony.

Ale pojišťovny si mají podle vás konkurovat. Takže kdyby neměly pojišťovny peníze, tak nemocnice zkrachují.

Tak je potřeba zavřít vedení pojišťovny, dát jim všem doživotí a už další nezkrachuje, to vás ujišťuju. Tady se 27 let netrestá vládní kriminalita a kriminalita na ni napojená, takže lze v České republice beztrestně krást miliardy. Nikdo za tunelování bank nebyl do dnešního dne a hodiny potrestán.

Ještě se vrátím k armádě. Navrhujete miliční uspořádání armády na principu domobrany, 15měsíční výcvik, zbraň doma. Nezvýší to násilí, nezvýší to konflikty? Švýcaři tento systém pěstují 800 let.

Samozřejmě zbraň nedostane kriminální individuum anebo extrémista, který koketuje s terorismem a tak dále. Armáda je povinna vytipovat lidi, kterým lze svěřit zbraň do ruky a domů. Ale musel byste nasadit psychotronika, abyste zjistil, co ten člověk je ve skutečnosti. To je jeden z mnoha parametrů. Samozřejmě, když to bude osmkrát trestaný recidivista, tak ho nepotřebujete zkoumat psychotronicky.

Petr Cibulka, předseda Volte Pravý Blok www.cibulka.net v Událostech, komentářích. Děkuji, že jste přišel.

No, zklamal jste mě tentokrát, zklamal, ale budete povýšen.