Chyba Cermatu v přijímačkách na gymnázia může pomoct 721 žákům

Analýza zjistila, že původně chybnou odpověď v jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia zvolilo 1146 žáků. V celkovém hodnocení by chyba mohla teoreticky pomoct 721 žákům, kteří odpověď zvolili, oznámil v sobotu odpoledne ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiří Zíka. Školy mají od sobotního rána k dispozici opravené výsledky, které mohou zveřejňovat.

Chyba byla v pátek odhalena v testu z českého jazyka a literatury. Týkala se otázky, kde měli studenti ze čtyř slov najít to, jehož kořen se skládá ze čtyř hlásek. Správně měla být pouze možnost „zabručeli“, jenže později se zjistilo, že správná je také další odpověď „rozběhla“. Kořen tohoto slova sice obsahuje jenom tři písmena, ale čtyři hlásky.

  • Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek?
  • A) objevili
    B) zabručeli
    C) rozběhla
    D) nevydržela
  • Klíč řešení úloh uváděl, že správně je pouze odpověď B, ve které se kořen slova „bruč“ vyslovuje se čtyřmi hláskami. Jenže správně je také odpověď C, kde je sice kořenem slova „rozběhla“ třípísmenné „běh“, které se ale ve skutečnosti vyslovuje „bjech“, a tudíž v něm jsou taktéž čtyři hlásky. Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči.

Podle Zíky volbu slova „rozběhla“ volilo pouze osm procent žáků, což byla nejméně častá volba. „Nic nenapovídalo tomu, že by se jednalo o nesprávné zadání. Zdá se, že žáci tuto variantu volili spíše náhodně než záměrně, ale nemůžeme to potvrdit ani vyvrátit,“ podotkl Zíka. Ani jednou se podle něj nestalo, že by student zaškrtl obě správné možnosti. Zadání testu ale upozorňuje, že u všech úloh je správná jen jedna odpověď.

Chyba může změnit hodnocení na 234 školách

Chyba by podle Zíky mohla ovlivnit přijímačky u 721 žáků, kteří dělali zkoušky na 234 školách. Tito žáci měli lepší výsledek v testu, který obsahoval spornou otázku. Zbývající studenti, kterým dodatečně bod přibyl, měli z českého jazyka lepší výsledek v druhém z testů, jenž otázku neobsahoval.

„Mají šanci na změnu hodnocení. Z těchto výsledků se ale nedá dost dobře usoudit, zda se u některého žáka po přehodnocení dotkne změna výsledků tak, že by překročil hranici přijetí,“ uvedl Zíka. Body z písemných testů totiž tvoří 60 procent z celkového hodnocení, zbytek pak tvoří kritéria stanovená ředitelem školy.

Zíka uvedl, že má zatím informace z jednoho velkého pražského gymnázia, které zaznamenalo velký převis uchazečů, opravené výsledky ale nezměnily celkové pořadí žáků. „Jak to dopadne na jiných školách, je obtížné soudit,“ dodal Zíka. Důležité podle něj je, jestli školy oznámily výsledky před páteční 17:00, kdy se na chybu přišlo. „Pokud je nevyhlásily, tak se vůbec nic neděje,“ myslí si ředitel Cermatu.

Podle Zíky chyba nevznikla kvůli systému, ale selhal lidský faktor. Testy prošly kontrolou před výrobou, několik kontrol je i před testy a každý vyplněný test pak kontroluje speciální komise Cermatu a poté i ministerstva školství. „Z mého pohledu to není systémový problém. Připravujeme testy osm let a nikdy se nic takového nestalo,“ zdůraznil Zíka.

Ministr chce od Cermatu vysvětlení, jak mohlo k takové chybě dojít

Ministr školství Robert Plaga uvedl že situaci aktivně řeší. „Kromě okamžité nápravy chci od Cermatu také vysvětlení, jak vůbec mohlo k takové chybě dojít a proč nezafungovaly nastavené kontrolní mechanismy. Od ředitele Cermatu budu také požadovat návrh funkčních opatření, aby k těmto pochybením nemohlo v budoucnu dojít,“ sdělil Plaga. Následně prý rozhodne o dalších krocích.

Testů v druhém řádném termínu na osmiletých gymnáziích, které se konaly minulý týden, se mělo zúčastnit podle informací Cermat z doby před konáním zkoušek přes 13 tisíc žáků. O osmiletá gymnázia je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem. Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo téměř 19 tisíc dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory.