Čeština na Hejného způsob. Děti budou samy zkoumat, jak jazyk funguje

UDÁLOSTI: Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vzniká nové pojetí výuky češtiny (zdroj: ČT24)

Po vzoru Hejného metody výuky matematiky se začne učit také český jazyk. Podobně jako v matematice by děti měly k zásadním poznatkům o používání jazyka dojít samy, z výuky naopak zmizí biflování pouček nebo některých pravidel, která žáci v životě sotva využijí.

„Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc,“ diktuje v klasickém filmu starý učitel češtiny svým dospělým žákům. Časem to možná bude scéna pro mnohé diváky nepochopitelná. V budoucnu by výuka mateřského jazyka již neměla stát na biflování pouček a učení slov a frází, které sotvakdo v životě použije.

„Příklady o zavilých šakalech, kteří zavile vyli, jsou věci, které žák v reálné komunikaci nepoužívá,“ zdůraznil vedoucí projektu nové didaktiky češtiny na Pedagogické fakultě UK Stanislav Štěpáník.

Žáci mají k pravidlům jazyka dojít sami

Podobně jako v Hejného metodě výuky matematiky, kterou se tvůrci nové češtiny inspirovali, by měli hlavní roli hrát žáci, kteří by měli k základním pravidlům dojít sami. „Novodobé pojetí výuky českého jazyka je potřeba uchopit jiným směrem, a to směrem, kdy bude výuka probíhat badatelsky, komunikačně a zároveň i zážitkově,“ nastínila zástupkyně ředitele pražské ZŠ Jeseniova Zuzana Babušová.

Příkladem může být způsob, jak se děti učí časování sloves. Mají poznat, které slovo z „počítáte“, „píšeme“, „malovala jsem“ a „čte“ se od ostatních liší a čím. Podle učitelky ze slivenecké základní školy Petry Chlumské je nová metoda náročná zejména pro učitele, kteří se budou muset vžít do trochu jiné role, než jaká jim v hodinách po staletí náleží. „Učitel by neměl být ten, kdo dětem všechno oznámí, ale ten, kdo je výukou provází,“ podotkla.

Nová didaktika českého jazyka má vyjít do konce příštího roku, pak se začne pracovat na učebnicích.