Čeští lékaři provedli unikátní operaci mozkového nádoru

Praha - Lékaři z pražské Vinohradské nemocnice dnes provedli unikátní operaci nádoru mozku. Využili přitom speciální pilulku, kterou jim zdarma poskytnuli jejich kolegové z Německa.

„Tato látka se dostane do pacienta ústy. Poté se v nádorových buňkách gliálního nádoru metabolizuje ve fluorescenční látku. Pomocí fluorescenčního mikroskopu lze identifikovat samotný nádor a rozpoznat jeho hranice,” popisuje přelomovou metodu profesor Pavel Haninec, přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Podle doktora Roberta Tomáše by jinak mohlo při operaci omylem dojít k odstranění zdravé tkáně nebo by mohly v mozku zůstat jinak obtížně rozpoznatelné části nádoru.

Z hlediska technického odstraňování nádoru je tato metoda významnou inovací, ale sama o sobě nestačí. Je třeba následně využít i tradiční postupy, například chemoterapeutické a radiační, kterými je možno nádor ovládat. Pilulku lze také aplikovat jen u určitého typu mozkových nádorů, konkrétně u těch, které rostou z podpůrných buněk mozku, tedy u tzv. vysokostupňových gliomů.

Pilulka má nežádoucí účinky jen v malém procentu případů. Může negativně ovlivnit funkci jater či ledvin, ale nedochází k selhání těchto orgánů. Lék by měl být v budoucnu v České republice běžně dostupný. Největší výhodou metody je přesné vyznačení nádoru, který jinak není tak snadno rozpoznatelný, a operovatelný.

V České republice přibývá ročně 800 až 1000 lidí s primárním mozkovým nádorem, z toho konkrétně vysokostupňových gliomů je 300 až 400 případů.

Vydáno pod