Český ráj a Egeria – dva nové národní geoparky

Praha - Česko má ode dneška oficiálně dva národní geoparky, tedy území se vzácným geologickým dědictvím. Ministryně životního prostředí Rut Bízková dnes podepsala chartu o vzniku geoparku Český ráj a česko-bavorského geoparku Egeria. Geoparky se zaměřují na ochranu svého území, jeho šetrné využívání a také na vzdělávání místních obyvatel a turistů o tomto území, nejedná se o nový druh chráněné oblasti. V Evropě je zatím 37 geoparků, na celém světě pak 64 v 19 zemích.

Ministryně Rut Bízková:

„Není tam žádná zvláštní ochrana, ale je to vyznačení významných míst, která jsou na daném území zajímavá.“

Zatím nepříliš obvyklý termín „geopark“ podle ministerstva označuje území se skalními útvary a nevšedním tvarem terénu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti. Jeho součástí bývají staré lomy, které dokumentují vývoj neživé přírody, nebo zpřístupněné doly. Geopark nemá v terénu vyznačené hranice, ale tvoří harmonický celek určený převážně skrytou stavbou podloží, na povrchu je propojen naučnými stezkami a informačními tabulemi.

Reportáž Vladimíra Kořena (zdroj: ČT24)
  • Geopark Český ráj se do sítě evropských geologických parků zařadil už před pěti lety, je rozlohou 700 kilometrů čtverečních výrazně větší než stejnojmenná chráněná krajinná oblast. Je geologicky cenný nejen pískovcovými Příhrazským, Hruboskalským a Betlémským skalním městem, ale také Prachovskými, Klokočskými nebo Suchými skalami. V Českém ráji se nacházejí také ojedinělé jeskynní útvary či naleziště drahých kamenů.
  • Součástí geoparku Egeria o rozloze 2 500 čtverečních kilometrů je takzvaný oherský prolom, tedy propadlina, která je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu. Ačkoli nejmohutnější geologické projevy v ní ustaly před pěti miliony let, přetrvávají v ní tektonika, vulkanismus, vývěry termálních vod nebo i seismická aktivita. Geologickou pestrost území podtrhují ložiska hnědého uhlí, keramických surovin, rud a drahých kovů, výskyty vzácných nerostů a nesčetné minerální prameny. Mnoho míst je chráněno jako přírodní památky.

Na označení český národní geopark čekají také třeba Železné hory nebo Geopark Moravský kras s tisícovkou jeskyní pokrytých krápníky. Je mezi nimi i Amatérská jeskyně, která je se svými 33 kilometry nejdelším podzemním systémem ČR.

  • Český ráj autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1704/170387.jpg
  • Slaniska autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1705/170488.jpg