Český jaderný výzkum slaví šedesátku

Před 60 lety se začala psát historie jaderného výzkumu v tehdejším Československu. Desátého června 1955 se vláda s podporou Sovětského svazu rozhodla zřídit Ústav jaderné fyziky, předchůdce dnešního Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV), a Vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie. Ve stejném roce začala výstavba areálu v Řeži u Prahy.

Důvody vzniku ústavu je třeba hledat v mezinárodněpolitickém kontextu po druhé světové válce. Jak připomíná bývalý generální ředitel a předseda představenstva ÚJV František Pazdera: „Vyvinutí atomových zbraní významným způsobem posunulo využívání jaderné energie, protože energie atomového jádra je milionkrát koncentrovanější formou energie než využití fosilních paliv“.

Nasazení atomových zbraní proti Japonsku značně urychlilo konec druhé světové války. Také českoslovenští vědci si od roku 1946 uvědomovali, že atomová energie je nepostradatelným prvkem technologického vývoje ve světě. Prvotní impulz k založení ústavu tedy vzešel od nich. Podobné ústavy tehdy vznikaly i v dalších zemích, na Západě v americké zóně vlivu, na Východě pod vlivem Sovětů. 

„Hlavním úkolem ústavu byl výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií nejen pro energetiku, ale také pro zdravotnictví, průmysl a zemědělství. Druhým úkolem bylo rychlé převádění výsledků do praxe. Dalším úkolem pak výchova a vzdělávání vědeckých pracovníků a také šíření znalostí napříč společností,“ říká František Pazdera

Aktivity ÚJV se ale postupně rozšiřovaly. Nyní poskytuje široký rozsah expertiz a služeb provozovatelům jaderných elektráren v ČR i v zahraničí, podporuje tuzemské instituce v oblasti řízení energetiky a nakládání s jadernými odpady či zajišťuje nezávislou expertizu pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Kromě toho působí i v nejaderných oblastech, v chemii a ochraně životního prostředí.

Historie jaderného výzkumu se u nás začala psát před 60 lety (zdroj: ČT24)

V roce 1992 byl ústav privatizován, nyní je akciovou společností. Vzhledem k tomu, že instituce byla postavena v režimu utajení, nebyly v katastrálních mapách zakresleny žádné budovy a ústav tak musel podruhé projít kolaudací. Dalším mezníkem bylo 1. září 2012, kdy se změnil název firmy – po více než pěti desetiletích se z ústavu stal ÚJV Řež.

ÚJV má vazby na řadu institucí ve světě. Dříve byla spolupráce zaměřena převážně na ústavy v Sovětském svazu a na Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (MAAE). Po roce 1989 se kontakty rozšířily o NEA (jadernou agenturu OECD) či o EURATOM (EU). Majoritním vlastníkem ÚJV Řež je energetický gigant ČEZ, který drží 52,46 procenta firmy. Mezi další majitele pak patří Slovenské elektrárny, Škoda JS a obec Husinec.

Vydáno pod