Česko se potýká s nedostatkem hospiců

Praha - V České republice je nedostatek hospiců - tedy zařízení, poskytujících starým a nemocným důstojné podmínky na sklonku života. Statistiky říkají, že nejvýše jedno a půl procenta takových lidí dostává odpovídající péči. Hospicových lůžek chybí asi 40 procent a v pěti krajích dokonce hospicy nejsou vůbec.

Radomile Špačkové je osmdesát let. V Hospici sv. Josefa v Rajhradě je od března. Má to štěstí, že čekací doby pro hospic v Rajhradě neplatí. Ne každý se ale může dostat do hospicu ze dne na den. Podle údajů Světové zdravotnické organizace je v Česku potřeba 515 hospicových lůžek. K dispozici jich ale je jen 310. Ještě horší situace je u mobilních hospiců. „Fakticky tady téměř nefunguje domácí hospic, mobilní hospic, protože do zákona jsme ho dostali před dvěma měsíci, v sazebníku ho nemáme dodneška,“ říká Marie Svatošová, prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

A právě v domácích hospicech vidí odborníci budoucnost. Tři čtvrtiny lidí si přejí umírat doma, ale přitom stejný počet umírá v nemocnicích, léčebnách a domovech důchodců. Problémem jsou peníze, péči v prostředí domova totiž pojišťovny nehradí. „Je to opravdu složité a potřebovali bychom větší pochopení od pojišťoven a legislativy,“ připomíná Martina Špinková, ředitelka domácího hospicu Cesta domů. Naději jí dává ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková – péče o pacienta v prostředí domova prý v budoucnu bude hrazená z veřejného pojištění.

Třeba v Německu nárok na domácí péči vznikl teprve začátkem července. „Zákon je výsledkem patnáctileté tvrdé práce a bude to stát hodně práce ho realizovat,“ říká Ingmar Hornke, lékař týmu paliativní péče Kliniky Hanau.

Stát musí určit přesnou definici, která péče je zdravotní a která sociální. Nevyřešil to ani zákon o sociálních službách, který začal fungovat na začátku roku. „Hospice nebyly uvedeny v zákoně o sociálních službách, takže z hlediska zákona jakoby ani neexistovaly. Než dojde k vyřízení příspěvku na péči, tak pacient umírá,“ vysvětluje Jiří Prokop, ředitel Domu léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa v Rajhradě.