Česko musí neúspěšnému žadateli o azyl zaplatit 2000 eur

Brno/Štrasburk - Česko podle Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku porušilo zákon v případě žadatele o azyl Muhammada Magdí Mansúra Rašída z Egypta. V letech 2006 až 2007 ho nezákonně držela cizinecká policie v záchytném zařízení. Za způsobenou nemajetkovou újmu mu bude muset Česko podle rozsudku zaplatit 2000 eur (asi 51.000 korun). Soud se tak ztotožnil s veřejným ochráncem práv Otakarem Motejlem, který v minulosti kritizoval postup policie při nakládání s azylanty.

Egypťan přiletěl v srpnu 2006 na letiště v Praze-Ruzyni, kde požádal o azyl. Policie ho proto umístila do přijímacího střediska v tranzitním prostoru letiště. Počátkem září mu doručila rozhodnutí ministerstva vnitra o zamítnutí žádosti.

Druhý den cizince kvůli přeplněnosti střediska přemístila do detašovaného pracoviště ve Velkých Přílepech, kde byl držen do dubna 2007. Teprve poté se mohl vrátit zpět a v červnu 2007 se směl vrátit do Egypta. Rašíd namítal, že jeho držení ve Velkých Přílepech bylo protiprávní a stížnost na tento nezákonný postup nebyla vyřízena přiměřeně rychle. Motejl prošetřoval i stížnosti jiných neúspěšných žadatelů o azyl. Poukázal na stejné nedostatky, které zjistil evropský soud.

Na stejné nedostatky upozornil i ombudsman 

Evropský soud pro lidská prává v odůvodnění svého rozsudku potvrdil právní názor Motejla. Poměry, za nichž byli žadatelé o azyl drženi v přijímacím středisku na letišti Praha-Ruzyně a v jeho detašovaném pracovišti Velké Přílepy, byly v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.

Soud v souladu s Motejlem konstatoval, že stěžovatel neměl k dispozici žádný prostředek nápravy, na základě kterého by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody. V Egypťanově případě nebylo po celou dobu deseti měsíců jeho zadržování ve středisku Velké Přílepy vydáno žádné rozhodnutí.

Vydáno pod