Česko má návrh nové koncepce zahraniční politiky

Praha - Česká diplomacie už má hotový návrh nové koncepce české zahraniční politiky, která by měla nahradit zastaralý dokument. Návrh počítá například s tím, že zásadní význam pro další vývoj České republiky má i nadále její členství v EU a NATO a že své zájmy bude Praha prosazovat v rodině evropských a světových demokracií. Materiál by také měl obsahovat třeba zmínku o boji proti terorismu. Chybět by neměla slova o vytváření podmínek pro aktivní vojenské a civilní zapojení ČR do aliančních misí a operací ke zvládání krizí a upevňování stability v post-konfliktních situacích. Zmíněn je Afghánistán, kde se Česko bude účastnit na stabilizaci spojenecké mise NATO pod mandátem OSN.

Koncepci nyní posoudí zahraniční výbor sněmovny a poté by ji měla dostat na stůl ke schválení také vláda. Koncepcí, kterou naposledy schválil kabinet, byl dokument pro roky 2003 až 2006. Ten se ale již přežil, protože se soustředil na začlenění země do EU, neboť členským státem se Česko stalo v roce 2004.

Podle důvěryhodných zdrojů by základními prioritami české zahraniční politiky měly být: posilování bezpečnosti ČR, analýza hrozeb a reakce na ně, prosazování hospodářských a obchodních zájmů včetně energetické bezpečnosti, posilování dobrého obrazu země v zahraničí, rozvíjení dobrých vztahů se sousedy, posilování regionální spolupráce, podpora akceschopné a silné EU, posilování transatlantické vazby, podpora lidských práv ve světě, posilování evropské integrace východní a jihovýchodní Evropy.