Česko dosud neuznalo Mezinárodní trestní tribunál

Praha – Česká republika je jediným státem Evropské unie a jedním z posledních států Evropy, který dosud neratifikoval Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Vzhledem k blížícímu se českému předsednictví se nad tím Evropská unie pozastavuje. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg chce o tom s vládou jednat.

Cílem soudu je vyšetřovat a trestat jedince odpovědné za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, jaké se udály například ve Rwandě, v Kambodži, bývalé Jugoslávii, Ugandě nebo súdánském Dárfúru.

Tribunál má ovšem zasahovat jen tehdy, když místní vlády nedokážou trestat samy. Nikdo pak nemůže být souzen za zločiny spáchané před 1. červencem 2002, kdy vstoupil Římský statut v platnost.

Členy tvoří osmnáct soudců volených signatářskými státy na devítileté funkční období. Dva soudci nesmějí být příslušníky téhož státu. Mezinárodní trestní soud byl ustaven Římským statutem přijatým 17. července 1998 na konferenci zplnomocněných zástupců v Římě. Působení a autoritu mu ale podrývá skutečnost, že některé klíčové velmoci, jako Rusko, Spojené státy nebo Čína, ho dosud neuznaly. Američané se například bojí, že by jejich nepřátelé soud zneužívali proti nim. Velká část žalob je totiž namířená proti americkým vojákům v Iráku.

Česká vláda zatím neprovedla změny v ústavních zákonech, které by umožnily ratifikaci Římského statutu. ODS, která smlouvu považovala za porušení české ústavy, svůj názor pomalu mění.

Vydáno pod