České předsednictví bude pro EU přelomové

Praha - Pravidelná každoroční porada českých velvyslanců, na které ministerstvo zahraničí dává pokyny pro následující rok a zároveň hodnotí ten uplynulý, je především ve znamení nadcházejícího předsednictví Česka v Radě EU.

Hlavním bodem pravidelné každoroční porady, na níž diplomaté také vyslechnou názory vlády na zahraniční politiku, je příprava ministerstva zahraničí a celé státní správy na nadcházející předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009. Jeho chod a vizáž bude ovlivňovat především pokračující proces ratifikace nové evropské smlouvy a její vstup v platnost. „České předsednictví bude do značné míry zlomové, přelomové. Bude mít prvky původního a nového uspořádání architektury Evropské unie,” upřesnil velvyslanec ČR při EU Jan Kohout, který je podle svých slov s dosavadními přípravami spokojen.

Jakýmsi leitmotivem českého předsednictví by mělo být zrealizování faktických závěrů reformní smlouvy v podobě posilování vnitřních mechanismů, které dokáží udržet dynamiku Evropské unie tak, aby obstála v globální konkurenci. Mezi další témata, která během našeho předsednictví budou kulminovat, budou patřit bezpochyby i hodnocení Lisabonské strategie a Haagského programu, rozpočet Unie nebo výsledky cukerné reformy.

Zhruba stočlenný předsednický tým bude mít k dispozici rámcový rozpočet tři miliardy, který by neměl být překročen.

Vydáno pod