Česká republika bude mít vlastní komplexní atlas krajiny

Praha - Ministr životního prostředí Ladislav Miko dnes v Praze představil Atlas krajiny České republiky. Národní atlas dosud v České republice chyběl. Pracovalo na něm přes 300 odborníků a kolem stovky různých institucí. K dispozici bude i v elektronické podobě. Rozsáhlé dílo má netradiční formát a musí se proto vázat ručně. Váží deset kilogramů a obsahuje 800 map, 500 výřezů a velký počet grafů. Lidé si ho budou moci koupit začátkem příštího roku. Publikace začala vznikat z Mikovy iniciativy před šesti lety a stála 55 milionů korun. Tehdy práce podnítil z pozice náměstka ministra životního prostředí.

Více než tisícovka map přinese i řadu novinek. Mezi nimi například to, jak se mění využití krajiny oproti minulosti. Lidé zde najdou i informace o tom, jak a odkud se dojíždí nebo kde přibyly nové louky. Publikace zahrnuje i mapy historické, které může čtenář porovnat s těmi současnými. Zajímavostí je i poslední kapitola nazvaná Krajina v umění, kde jsou základní díla českých krajinářů.

„V podstatě cokoliv, na co pomyslíte, tak tam příslušnou mapu najdete. Atlas dává dohromady vše, co dnes o České republice víme,“ řekl ČT Miko. „Je tam ukázka, kde máme ty nejvzácnější druhy organiznů, české endemity, které žijí jenom u nás a nikde jinde na světě. Máme tam informace, jak se změnily prostory, které můžou ty jednotlivé přírodní fenomény obývat,“ dodal.

Cena se bude odhadem pohybovat kolem 4 500 korun

V průběhu ledna a února se začne distribuovat zdarma státním institucím, školám i různým výzkumným ústavům. „Každý, kdo bude mít o atlas zájem, tak si ho bude moci koupit. Cena se bude odhadem pohybovat kolem 4500 korun,“ dodal ministr. Kvůli velkému formátu ministerstvo počítá i s distribucí jednotlivých listů atlasu, a to hlavně pro školy.

Atlas krajiny obsahuje nejvíc tématických map ze všech dosud vydaných atlasů. Většina z nich je přitom v podrobném měřítku 1:500 000. Kniha je souhrnem komplexního poznání krajiny Čech, Moravy a Slezska a vychází z přírodních predispozic krajiny pozměněných historickým, kulturním a ekonomickým vývojem. „Česká republika dodnes nemá svůj národní atlas. Myslím, že vydání Atlasu krajiny může tuto mezeru zacelit,“ uvedl ministr v pozvánce na dnešní akci.

Miko publikací uzavírá své působení v čele ministerstva. Vládu opustí ke konci měsíce. Vrátit se chce do vysoké funkce v Evropské komisi, z níž dohlíží na ochranu přírody v celé EU. Minulý týden představil souhrnnou zpávu o stavu krajiny a přírody v Česku, podle které v posledních letech rapidně ubývá zemědělské půdy, v posledních deseti letech průměrně 11 hektarů denně. Zásadně se změnila krajina především v pohraničních oblastech, kde ornou půdu nahradily louky. Urbanizace spolu s intenzivním zemědělstvím a rostoucí dopravou přispívá podle zprávy také k rozdrobování krajinných celků, což ohrožuje řadu živočišných i rostlinných druhů.

  • Nový atlas krajiny ČR autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1249/124803.jpg
  • Vývoj hustoty zalidnění autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1246/124574.jpg
Vydáno pod