Češi a Poláci budou spolupracovat v mapování období totality

Praha - V prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze probíhala od 7. do 9. září mezinárodní konference Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro. Pořádal ji Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s polským Ústavem národní paměti, maďarským Ústavem pro dějiny maďarské revoluce 1956, Polským institutem a Filozofickou fakultou UK. Při její příležitosti byla podepsána smlouva s polskou stranou, na jejímž základě si obě strany budou vyměňovat odborníky a čeští badatelé budou čerpat z desetiletých zkušeností polských kolegů.

„Mohli bychom získat větší přehled o československých občanech, kteří zahynuli nebo byli zavražděni v sovětských táborech,“ uvedl ředitel Ústavu pro stadium totalitních režimů Pavel Žáček. Polští kolegové by podle něj zase stáli o materiály k aktivitám StB proti polské odborové organizaci Solidarita.

Ústav pro studium totalitních režimů vydá z mezinárodní konference, na kterou přijeli zahraniční badatelé z Polska, Slovenska, Rumunska, Maďarska a pobaltských republik, sborník, který bude obsahovat nejen příspěvky, ale i záznam z diskuse. Vyjít by měl podle slov ředitele Žáčka během několika týdnů.

„Zintenzivníme práci na některých společných tématech, například postup státní bezpečnosti obou stran proti některým sociálním skupinám. Rádi bychom také získali některé informace, jakým způsobem například pronikat do ruských archivů, abychom mohli dokumentovat osudy našich občanů, kteří zahynuli v Sovětském svazu,“ uvedl Žáček k tomu, jak bude probíhat spolupráce obou zemí. „Mozaiku začneme skládat v listopadu, kdy proběhne mezinárodní konferenci na téma role KGB ve střední a východní Evropě,“ upřesnil Žáček s tím, že pro ně je nejpodstatnější analýza systému a způsobu jeho kontroly společnosti a realizace represe. „Věc, jakým způsobem systém podporoval totalitní režim, nemá pouze historický rozměr, ale třeba prevenci do budoucna,“ zakončil ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.