Čáp bez chomoutu, mladé páry svatbu neřeší

Praha - Čeští statistici hlásí dosud nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství. Rekord padl, i co se týče věku, kdy manželství uzavíráme. Ženy se loni průměrně vdávaly v necelých 30 letech, muži ve víc než 32 letech. A dětí narozených mimo manželství byla skoro polovina, konkrétně 45 procent. „Je to změna v demografickém chování, kdy se posouvá věk vstupu do manželství i věk při narození dítěte a zároveň dochází k pluralizaci forem rodinného soužití,“ potvrdila demografka Michaela Němečková z Českého statistického úřadu.

V roce 2013 bylo uzavřeno 43 499 manželství, což je o 1 700 méně než v předchozím roce. „Sňatky v mladším věku jsou opravdu ojedinělé,“ uvedla Němečková s tím, že dvacetiletých uzavřelo loni sňatek asi 3 000.

„Ta čísla dokládají pokračující trendy, které započaly na počátku devadesátých let,“ dodala demografka. Od situace na začátku devadesátých let se lidé nyní berou zhruba o osm let později. „Tehdy sňatečnost byla relativně uniformní, 90% mužů a 95% žen vstupovalo do manželství, ženy ve věku 22 let a muži ve věku 25 let,“ upřesnila Němečková. Nejintenzivnější změna podle ní proběhla na počátku devadesátých let.

Podobný je podle demografky vývoj i u počtu dětí narozených mimo manželství. Nesezdaným párům se loni narodilo 45 procent dětí. „Podíl dětí narozených mimo manželství stále roste, každé čtvrtletí je větší a větší,“uvedla Němečková.

  • "Svědčí to o tom, že není tak pevně spojená vazba sňatek – narození dítěte. Dnes už některé páry preferují nesezdané soužití nebo preferují sňatek až po narození dítěte. Tedy dnes už těhotenství partnerky často již nevede ke sňatku, jako tomu bylo dříve," vysvětlila.
Demografka: Vazba sňatek – narození dítěte už není tak silná (zdroj: ČT24)
Vydáno pod